UbD & Tasarımcı Öğretmen

Kalıcı Anlama ve Somut Kanıtları

Tasarım yoluyla anlama sürecinde, kalıcı anlama esastır. Bunun somut göstergeleri de bilinçli seçilen performans görevlerinin uygulanma süreçlerinde izlenir. Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding bu Design / UbD) şablonunda ikinci adım, öğrenmeyi gösterecek “kanıtlar”a ayrılmıştır. Kanıtlar, sonuçlarıyla öğrenmeyi görünür kılacak “performans...

“Kalıcı Anlama” ve “Anlamanın 6 Yolu”

Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design / UbD) şablonu içinde “anlama” anahtar kavramdır. “Kalıcı anlama” gerçekleşmişse, bunu gösterecek olan da “anlamanın 6 yolu” dur. Ders içeriğini gerçekten anlayan bir öğrenci; Konunun özünü ve o özü oluşturan temel mantığı /...

Tasarım Yoluyla Anlama (UbD)

Tasarım yoluyla anlama… Tasarımcı öğretmen… “Kalıcı anlama”yı başaran öğrenci… tersten / geriye doğru tasarım…  Tasarıma Dayalı Anlama (Understanding by Design), öğrenme sürecini ve bu sürecin adımlarını, “tersten” planlayıp uygulamaya dayanan bir eğitim modelidir. Tersten, çünkü, sürecin sonunda ulaşılması gereken...