Yazma Etkinlikleri (Örnek ve Uygulamalar)

yazma etkinlikleri (Örnek ve Uygulamalar)

yazma etkinlikleriYazma etkinlikleri; planlı yazma süreci için kabul görmüş genel aşamalarla (hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme-geliştirme ve paylaşma) ilgili bilgi ve uygulamaların yanı sıra, hem farklı metin türlerinde yazma yollarını hem de yazmayı kolaylaştıracak ve daha keyifli hâle getirecek uygulamaları içerir.


planlı yazma süreci |farklı metin türlerinde yazma |metin bağlantılı yazma çalışmaları


Türkçe Dil Sınavı Örnek Soruları

24-25 Nisan 2019’da MEB tarafından uygulanan Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ile ilgili sonuç raporunda yer alan Türkçe dil sınavı örnek soruları: okuma örnek sorusu metni: Aşağıda bir arkadaş grubunun akşam yemeğinde yediği yemekler yer almıştır. Buna göre hangisi...

Kostüm Hazırlama… Giysi ve Eşyalar Kimi İşaret Eder?

Structuring Drama Work‘ün 2015 baskısında yer almayan, 1990’lı yıllardaki baskılarından birinde gördüğüm drama tekniği  kostüm hazırlama (“Costuming”), kurmaca -hatta gerçek bile olabilir- tip ve karakterleri çözümleme ve değerlendirmenin merak uyandıran yollarından biri olarak uygulanabilir. Bir başka drama tekniği olan “Özel...

Doğaçlama ve “Commedia dell’Arte” ve “Orta Oyunu”

Doğaçlama gerektiren “Commedia dell’Arte”, Structuring Drama Work‘te tiyatro türlerinden yararlanan drama tekniklerinden biri olarak yer almıştır. Temel özellikleriyle geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden orta oyunu ile tulûata çok benzer. Bu tiyatro türü, bir ders konusu olarak lise düzeyinde verilmez ama bir...

“Tür Anahtarı” ile Türü Değiştirme

“Structuring Drama Work’te yer alan drama etkinliklerinden biri olan “tür anahtarı” (genre switch), okuma ve diğer dil becerilerine uyarlanabilecek etkinliklerdendir. Bir türde ifade edilmiş bir içeriği başka bir türde/ formda ifade etmeye dayanır. Aşağıda aktarılan bilgi ve örnekler daha...

Taslak Metin Yazma O Kadar da Zor Değil!

Aşağıdaki yönergeyi izleyerek, size verilen ya da sizin seçtiğiniz bir konu üzerine taslak metin yazabilir, yazınızın Word’e kaydolan çıktısını alabilir ve sonrasında geliştirip düzeltme işlemlerinize geçebilirsiniz. Kolay gelsin. (Sunum şeklindeki yönergenin son sayfasında çıktı alma butonunu göreceksiniz. Yazısız çıktı...

Yazma Aşamaları için Görsel Bir İzleme Aracı

Zürih Üniversitesi PH-Zürih Uluslararası Eğitim Projeleri Merkezi (IPE) tarafından hazırlanmış Ana Dilde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi kitapçığında, planlı yazma aşamalarıyla ilgili bir izleme grafiği yer alıyor: Ana Dilde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi. Bu çalışma kağıdı, başlığında belirtildiği üzere, öğrencinin planlı yazma aşamaları doğrultusunda kendi...

Anlatım Bozuklukları (Bilgi ve Uygulama)

Planlı yazma sürecinin  düzeltme, geliştirme basamağında, metnin iyi bir anlatımın taşıması gereken özellikler açısından gözden geçirilmesi ve varsa anlatım bozukluklarından arındırılması gerekir. Anlatım bozuklukları, buna maruz kalan okuyucu ya da dinleyicinin beyninde kendiliğinden düzeltilse de bazen yarattığı belirsizlikle kafa...

Etkinlik Metinlerini Anlık Paylaşabilirsiniz!

Bir metin, bazen tek bir etkinlik içinde, aynı anda okumanın, dinlemenin, yazmanın ve konuşmanın nesnesi olabilir. Aşağıda, en az iki dil becerisini bir arada kullanmaya yönelik, metinleri öğretmenin yerleştirip anlık paylaşabileceği okuma-yazma etkinlik önerileri yer almaktadır. metne dayalı yazma önerileri...

Farklı Metin Türlerinde Olay Kurmaca

Bir metinde tema, ana düşünce, konu ve metne özgü ögeleri kavramanın en iyi yollarından biri, ilgili metin türünde somut bir örnek ortaya koymaktır. Hikâye, tiyatro metni, röportaj, anı, günlük vb. farklı metin türlerinde yazmak, hem beceri geliştirici hem türlere...

Planlı Yazma Süreci-IV: Düzeltme-Geliştirme

Yazılan taslak metin, adı üstünde “taslak” olduğu için, hem geliştirilerek daha iyi bir anlatıma ve yapıya kavuşturulması, hem gözden geçirilerek hatalarından arındırılması  gerekir. (Planlı Yazma Süreci-III: Taslak Metin Oluşturma) Bu da planlı yazma sürecinin, düzeltme-geliştirme aşamasına denk gelir. Lise düzeyinde...

“Taslak Metin Örnekleri” Diye Bir Şey Yok!

Bu bloga okurları getiren anahtar ifadeler arasında “taslak metin örnekleri” de var. Sanıyorum, planlı yazma sürecinin “taslak metin yazma” aşaması dolayısıyla aranan bir ifade… Ben aşamaları biliyorum, yazmak zor geliyor diyenlerdenseniz, şurada sorularla ilerleyen online yazma ortamı kolaylaştırıcı olabilir: Taslak...

Farklı Rollerde Yazmanın Başka Yolu: R.A.F.T.

Palanlı yazma sürecinin “hazırlık aşaması” için öğrencilerin işini kolaylaştırabilecek bir öğretim tekniği olarak R.A.F.T.,“rol içinde yazma”nın da bir başka örneğidir… Dört sözcüğün baş harflerinin kısaltmasına dayanan “raft”ın basit ama etkili bir yapısı var: Role: Kimsin? Audience: Kime yazıyorsun? Format:...

Bir Role Girme ve “Rol İçinde Yazma”

Drama tekniklerinden “rol içinde yazma” (writing in role), öğrenciye bir role bürünme ve o rolün gerektirdiği yazılı anlatım dilini kullanarak farklı yazma türleriyle tanışma fırsatı sunar. Rol, yazacağı metnin dilini de belirleyeceği için, öğrenci hem yazılı metin türünün gereğini...

Bir Dede Korkut Hikâyesi Oluşturmak…

Dede Korkut Hikâyeleri destanla halk hikâyesi arasında geçiş özelliği taşır. Bu hikâyelerin, hem destansı hem geleneksel anlatıya uygun özellikler taşıması gerektiğini de hiç akıldan çıkarmadan, bir Dede Korkut Dede Korkut hikâyesi örneği kurgulayabilir ve yazma ya da konuşma yoluyla paylaşabiliriz....

“Tamamlanmamış Materyaller” ile Çalışma

Drama tekniklerinden “tamamlanmamış materyaller”, yaratıcı drama içinde, “telefon konuşmaları” ile benzer bir işleve sahiptir. Oyunun akışına yapılan her dokunuş (yeni bir sorun, bilgi ekleme vb.), onu dokunuş yönünde ayrıntılandırır, geliştirir. Oyunun akışı yeniden biçimlenebilir. yarım bırakılmış hikâyeler Fatma Karabıyık...

Planlı Yazma Aşamaları İçin Örnek Uygulama

Planlı yazma aşamaları için gidilecek en iyi yol, kuşkusuz, bütün adımlarını  bir çalışma içinde aşama aşama uygulamaktır. Böylece, her adımın bir sonraki adım için önemi ve işlevi daha iyi kavranacaktır. nasıl uygulanabilir? 2.Örnek uygulama: Aşağıda, hedef kitlesi, metin türü ve...

Planlı Yazma Süreci-III: Taslak Metin Oluşturma

Örnek bir uygulama üzerinden gelinen taslak metin oluşturma aşaması öncesindeki hazırlık ve planlama aşamaları için bakılmalıdır: Planlı Yazma Süreci ve Aşamaları. Taslak metin oluşturma, hazırlık aşamasında ulaştığımız verilerin yaptığımız planlama dahilinde yazıya dökülmesi aşamasıdır. Adı üstünde, yazının son hali değil ama...

Metinlerin İçeriğinde Değişiklik Yapma

Okunan metinlerle ilgili yazma çalışmaları, metin türünü değiştirme veya metinle ilgili farklı türlerde denemeler yapma dışında, metnin içeriğine yönelik değişiklikler yaparak yeni alternatifleri görmek veya metne başka bir noktadan bakmak da mümkündür. Bu tür metin bağlantılı yazma çalışmaları, öğrenciler...

Farklı Metin Türlerinde Yazma Çalışmaları

Yazı yazma, özel bir çaba ve süreç gerektirdiği için, özel bir ilgisi olmayan öğrenciler açısından cazip olmayan bir dil becerisidir. Yazma becerisini geliştirmek için yararlanılabilecek keyifli yollardan biri, metin bağlantılı yazma çalışmaları yapmak ve bu yolla yeni metinler üretmektir....

Metinlerden Alıntı Yapma (Metin ve Uygulama)

Alıntı yapma doğrudan, dolaylı veya özetleme yoluyla yapılabilir. Her biri için uyulması, dikkat edilmesi gereken ince ayrıntılar vardır. Verilen örnek, alıntılama yollarını içermektedir. açlık oyunları yazarına ait bir bilgiden alıntı yapma Aşağıdaki çalışma kağıdında farklı alıntı yapma yollarının uygulaması istenmekte. Çıktısını...

Anlatımda Planlama yahut Konuyu Dağıtmama

Çavdar Tarlasında Çocuklar (J.D.Salinger) romanının baş kişisi olan lise öğrencisi Holden ile evine konuk olduğu öğretmeni Mr. Antolini arasında geçen konuşmada, Holden, bir şeyi anlatırken sözü başka noktalara getirip konunun dağılmasına neden olan bir arkadaşından söz etmektedir. Anlatımda planlama...

Bir Metni Özetleme (Örnek ve Uygulama)

Verilen uygulama örneğinde, iyi bir özetleme için dikkat edilmesi gereken ayrıntıları içerir. Öğrenci, özetlemeyi kavramışsa rahatlıkla üstesinden gelebilir. Özetleme bilgileri de aşağıda yer almaktadır. (Öncesi için bağlantılı yazı: “Özetleme, Alıntılama ve Kaynak Gösterme-1”) özetleme için bir uygulama örneği Aşağıdaki...

Özetleme, Alıntılama ve Kaynak Gösterme -1

Araştırma ödevleri verilen öğrenciler, öncelikle özetleme, alıntılama ve kaynak gösterme ile ilgili kazanımları edinmiş olmalıdır.Kural basit: Ya öğreteceksin, ya öğretmediğini istemeyeceksin! Öğrencilere bir şey vermeden sonucunu görmek istediğimiz, nasıl yapacağını göstermeden kusursuz çıktılar talep ettiğimiz, dolayısıyla en ihmalkâr olduğumuz...

Paragraf Yapısıyla İlgili Metaforlar

Metin yazdırmayı keyifli kılacak yollardan biri, küçük parçalar halinde ve keyfe dönüştürebilecek ayrıntılar içeren çalışmalar hazırlamaktır. Paragraf düzeyinde yapılacak yazma çalışmaları küçük parçalara dayandığı için öncelikle göz korkutmaz. Öte yandan, paragrafın yapısı için yönlendirici grafikler veya görseller kullanıldığında, somut olduğu ve...

Şiirden Yeni Bir Şiir Yazma (Farklı Uygulamalar)

Yanlış hatırlamıyorsam, ODTÜ TEKNOKENT’ten gelen eski bir ajandada, başarı hikayelerine açılacak yollara ışık tutan sözler ve bazı bilmecemsi oyunların yer aldığı özel sayfalardan vardı. Bunlardan birini, -bir şiirin dağınık verilmiş sözcüklerinden yepyeni bir şiir ortaya çıkarma, bir tür yeni...

Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatımın Genel Özellikleri

Betimleme (tasvir): “Varlıkların durumlarını, özelliklerini, sözcüklerle resim çizer gibi anlatımdır ve okuyucunun gözleri önünde görüyormuşcasına canlandırmadır.”(Enise Kantemir, Yazılı ve Sözlü Anlatım) betimleyici (tasvir edici) anlatımın genel özellikleri: Betimleme, betimlenen öğeyle ilgili olarak “nasıl” sorusunun yanıtını verir. (Nasıl bir yer?...

Ana ve Yardımcı Düşünceler ile İlgili Pekiştirme

Yazma sürecinin planlama aşamasında, ana ve yardımcı düşünceler ile ilgili bir pekiştirme çalışması (ilgili ders notu için bakılabilir: Planlı Yazma Süreci-II: Planlama. ödül alan bir arkadaşı tanıtmak için bir yazı planı hazırlama Sınıfından bir arkadaşın, ****** alanındaki (arkadaşına değer...

Planlı Yazma Süreci-II: Planlama

Planlı yazma süreciyle ilgili örnek uygulama bilgilerinin devamıdır. Yazma sürecinde planlama öncesindeki aşama ve için önerilir: Planlı Yazma Süreci-I: Hazırlık.  Yazma sürecinde planlama, ikinci aşamadır. Yazımızın hedef kitlesini, amacını ve metin türünün belirleyip içeriğe yönelik hazırlık çalışmamızı tamamlamışsak , ikinci...

Planlı Yazma Süreci-I: Hazırlık

Planlı yazma sürecinin hazırlık aşaması için  “Planlı Yazma Süreci” ndeki giriş bilgisinin devamıdır: Hazırlık aşaması, bir yanıyla; kişisel deneyimlerimizi, başkalarında ya da başka ortamlarda gözlediklerimizi ve genel kültür bilgimizi  yoklayıp elverişli örnek ve bilgileri hazır etmemizi; bunlara ek olarak anlatılacak...

Planlı Yazma Süreci ve Aşamaları

Planlı yazma süreci veya planlı yazma aşamaları için kabul görmüş genel aşamalar: Hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme, paylaşma. planlı yazma süreci için örnek bir uygulama önce genel çerçeveyi belirlemeli Niye yazılacak, yazının derdi ne? (Amaç) Kim okuyacak?...