Dinleme: Sinağrit Baba’nın Seçimi

Öğrencilerin dinleme sırasında belirtilen yönergeyi dikkate almaları ve not almaları önerilir.

sinağrit baba’nın seçimi


Bu dinleme etkinliği, Sait Faik Abasıyanık’ın “Sinağrit Baba” hikâyesinin bölümler halinde okunduğu kayıtlarla ilgili çoktan seçmeli soruları içeriyor. Kayıtları bir kez ve dikkatle dinlemek, soruları yanıtlamaya yeterli olacaktır. Öncesinde öğrencilerin yanıtlarını işaretlemeleri için bir kağıt çıkarmaları istenmeli veya daha iyisi 11 soruluk basit bir yanıt kağıdı dağıtılmalıdır.

Dikkati Pekiştirme ve Diğer Dinleme Etkinlikleri ile Bağlantılı: 

dinleme etkinlikleri

 

5/5 (9 Reviews)