Dil Becerileri Eğitimi ve Kazanımları

Anlamaya (okuma, dinleme) ve anlatmaya (konuşma, yazma) dayalı dil becerileri etkinlikleri…

  • Kendisine söyleneni veya okuduğunu doğru anlayabilen, her tür veriyi ayıklamayı ve eleştirel okumayı başarabilen, sözün sanattaki karşılığıyla da edebî metinlerden keyif alan herkes,  anlama becerilerinin,
  • Günlük hayatın içinde derdini doğru olarak aktarabilen, profesyonel hayatın içindeyse, bu hayatın gerektirdiği konuşma ve yazma becerilerini hakkıyla yerine getirebilen herkes, anlatma becerilerinin

hakkını veriyor demektir.

dil becerileri

dil becerileri eğitimi ve kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde kazanım alanları -okuma, yazma, konuşma, dinleme kazanımları- ile açıklamaları yer alıyor. 2005 ve gözden geçirilip sayıca azaltılan 2011 programlarının kazanım sayısın ve ayrıntılandırması göz önüne alındığında, bu program kıyaslanmayacak ölçüde sadeleştirilmiş görünüyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi kazanımları “Okuma”, “Yazma” ve “Sözlü İletişim” olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Öğretim programı tür odaklı olduğu için “Okuma” bölümündeki kazanımlar, “Şiir”, “Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler”, “Tiyatro” ve “Bilgilendirici (Öğretici) Metinler” şeklinde sınıflandırılmıştır. Sözlü iletişim kazanımları ise “Konuşma” ve “Dinleme” şeklinde iki ana başlığa ayrılmıştır.

Okuma (Metni Anlama ve Çözümleme) Kazanımları (Türlerle bağlantılı 57 kazanım)

Gerek görülen kazanımların hemen altında kazanımın çerçevesini ve içeriğini netleştirmeye yönelik açıklamalar yer almaktadır.

 

Ünite, süre ve içerikler tablosu “Okuma”, “Yazma” ve “Sözlü İletişim” olmak üzere üç sütun hâlinde düzenlenmiştir.

 

“Okuma” sütununda işlenecek konu ve metinler verilmiş ve altlarında bunlarla ilgili kısa açıklama ve yönergeler yer almıştır. Burada verilen konu ve metinler ilgili “okuma kazanımları” çerçevesinde işlenecektir. “Giriş” üniteleri ise ünite tablosunda belirtilen kendi konuları çerçevesinde ele alınacaktır.

Programda, yazma, konuşma ve dinleme kazanımları okuma kazanımlarıyla ilişkilendirilerek verilmiştir:

“Yazma” ve “Sözlü İletişim” sütunlarında ise “Okuma” sütunundaki konu ve metinlerle bağlantılı olarak yazma ve sözlü iletişim konu ve etkinlikleri verilmiş olup bunlar da yine ilgili “Yazma” ve “Sözlü İletişim” kazanımları çerçevesinde işlenecektir. Bu konu ve etkinliklerin, ders işleniş süreci açısından, her ders saatinde değil de ünite sonunda ele alınacağı hatırda tutulmalıdır.

Yazma Kazanımları (12 kazanım) | Konuşma Kazanımları (17 adet) | Dinleme Kazanımları (8 adet)