Dil Becerileri

Anlamaya (okuma, dinleme) ve anlatmaya (konuşma, yazma) dayalı dil becerileri etkinlikleri…

  • Kendisine söyleneni veya okuduğunu doğru anlayabilen,
  • Her tür veriyi ayıklamayı ve eleştirel okumayı başarabilen,
  • Sözün sanattaki karşılığıyla da edebî metinlerden keyif alan herkes,

anlama becerilerinin,

  • Günlük hayatın içinde derdini doğru olarak aktarabilen,
  • Profesyonel hayatın içindeyse, bu hayatın gerektirdiği konuşma ve yazma becerilerini hakkıyla yerine getirebilen herkes,

anlatma becerilerinin hakkını veriyor demektir.

dil becerileri