Dil Becerileri

Anlamaya (okuma, dinleme) ve anlatmaya (konuşma, yazma) dayalı dil becerileri etkinlikleri…

  • Kendisine söyleneni veya okuduğunu doğru anlayabilen, her tür veriyi ayıklamayı ve eleştirel okumayı başarabilen, sözün sanattaki karşılığıyla da edebî metinlerden keyif alan herkes,  anlama becerilerinin,
  • Günlük hayatın içinde derdini doğru olarak aktarabilen, profesyonel hayatın içindeyse, bu hayatın gerektirdiği konuşma ve yazma becerilerini hakkıyla yerine getirebilen herkes, anlatma becerilerinin

hakkını veriyor demektir.

dil becerileri