Türkçe ve Edebiyat Eğitiminde Dil Becerileri

Edebiyat eğitimi; “eğitimin genel amaçları” ile “edebiyatın özel amaçları” bir yana,  her şeyden önce, dil becerileri kapsamında, iki temel kazanım için olmazsa olmazdır.

  • 2. Günlük hayatın içinde derdini doğru olarak paylaşabilme, profesyonel hayatın gerektirdiği konuşma ve yazma becerilerini hakkıyla yerine getirebilme (anlatma becerileri)

dil becerileri