Edebiyat & Eğitim: Edebiyat Eğitimi

Duyuşsal Öğrenme ve Okuma Becerisi

Bloom taksonomisinin duyuşsal öğrenme basamakları, kişiye bir değeri veya bir davranışı kalıcı olarak edindirme sürecini içeren zorlu bir eğitimi kapsar. Okuma alışkanlığı kazanmak veya kazandırmak açısından taksonominin asıl bu ayağı hayata geçirilmelidir. duyuşsal öğrenme derken… Duyuşsal öğrenme, bir değeri...

Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Üstüne Bir Deneyim

Alan bilgisi ve alan eğitimi bizde her zaman tartışmalı konulardandır. Belki Eğitim Fakültesi çıkışlı olduğum ve yine uzun bir süre eğitim fakültelerinde çalıştığım için, alan bilgisi kadar hatta daha da fazla alan bilgisinin eğitimi ilgimi çekmiştir. Bunda, 1990’larda YÖK...

Edebiyat Müfredatında “Alana Özgü Beceriler”

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nda (2018), “Alana Özgü Beceriler” başlığı altında, “Dört temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler” olarak farklı alanlarda çoklu okuryazarlık sıralanmış ve bu yeterliliklerin diğer dil becerileri ile ilgili çalışmalar içinde...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuşma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde yer alan  konuşma kazanımları edinilirse, öğrencilerin, iletişim sürecini oluşturan ögeleri ve dilin işlevlerini kavramış olacağı, hedef kitlesine ve amacına uygun bir konuşmayı hazırlayıp sunabileceği öngörülmektedir. (Güncelleme: Talim ve Terbiye...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yazma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde sıralanan yazma kazanımları gerçekten edindirilebilirse; bunları edinmiş bir öğrencinin, planlı yazma aşamalarını uygulayarak; farklı türlerde metinler yazabileceği, metinlerin genel dokusunu oluşturacak konuyu, temayı, ana düşünceyi belirleyebileceği ve yazma amacı ile...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Dinleme Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde, “dinleme becerileri”ne yönelik dinleme kazanımları, etkin dinleme ve dinleme türleriyle ilgili ilk kazanım dışında, tümüyle dinlenen metnin içeriğini anlamaya ve değerlendirmeye dönüktür. Bu yanıyla, okuma yerine dinleme yoluyla...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Okuma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017)  “Okuma (Metni Anlama ve Çözümleme)” bölümünde dört grupta toplanmış metin türlerine dayalı anlama ve çözümleme çalışmaları yapıldığında, sırasıyla;  Okuma kazanımları çerçevesinde,  metnin, öğrenci tarafından; Söz varlığının bilinir kılınması Türünün...

Bloom Taksonomisi ve Eylem Karşılıkları

Güncellenmiş Bloom taksonomisi,  bilişsel düzlemde “bilgi”den “yeni ve özgün bir bilgi yahut ürün üretme”ye uzanan bir çizgide öğrenmeyi aşamalandırır. Genelde, taksonominin eğitim uygulamalarındaki somut karşılıkları, uygulamanın niteliğini belirten eylemlerle ifade edilmektedir. 1956 yılında Bloom’un oluşturduğu taksonomi ile güncellenmiş olan...

Satranç (Stefan Zweig) ve Bloom Taksonomisi

Stefan Zweig’ın 1942’de ölümünden birkaç ay önce tamamladığı uzun ve etkileyici romanı Satranç’ta, Bloom’un “hedeflerin aşamalı sıralaması”nı örneklemek için harika bir örnek var: güncellenmiş taksonomi ve dr.b’nin anlatıcıya aktardığı süreç: Dr.B, Hitler yönetimi tarafından bazı bilgilere ulaşmak amacıyla, asgarî...