Batı Tiyatrosunun Temel Türlerinden Komedi (Metin ve Uygulama)

Komedya/komedinin başlangıcı da trajediler gibi, Dionysos için düzenlenen bağ bozumu törenlerine dayandırılır. Komedi, başta uzun süre ciddiye alınmamıştır. Önceleri sadece taşlama düzeyinde kalan bu tür, zamanla teknik düzenlemelerle zenginleştirilmiş ve kayda değer görülmüştür.  Eski komedyalarda taşlama esastır ve karakterler karikatürize edilerek gülünç durumlar yaratılır.

Komik olan, sadece gülüp geçilecek olan değildir. Antikçağ’da komediye de felsefi bir anlam yüklenmiştir. Aristo’nun değerlendirmesiyle,  “Gülünç olanın özü soylu olmayışa ve kusura dayanır.”

Batı’da komedinin iki ünlü adı: Aristophanes (M.Ö.5.yy), Moliere (17.yy)

Komedya sözcüğü:

komos + ode

(Bolluğu, üretimi kutsayan ve köylerde yapılan eğlenceli halk geçit törenlerine komos denir. Ode:ezgi, şarkı.)

komedinin özelliklerinin Cimri (Moliere) oyunundan bir bölüm üzerinde gösterilmesi

(Aşağıdaki görselde işaretli alanlara tıklandığında, açıklamaları görülebilecektir.)

Komedi Özelliklerini Metinde  Gösterme

komedi

Komedi, trajediden farklı olarak, başta, genelde halktan insanların dünyasını anlatmış; nadiren devlet adamları, düşünürler vb. de alaya alınmıştır.

komedi

Komedi, gündelik hayatın içindeki "normal"in dışına çıkan durumları, davranışları konu edinir.
(Cimri'de, normal bir davranış olan tutumluluğu çok aşan cimriliğin yarattığı komik durumlar sergilenmiştir. Metinde altı sarı çizili satırlar!...)

Başta komediler de trajediler gibi manzum olarak düzenlenmiş olsa da genelde nesir olarak yazılmıştır.

    • Üç birlik kuralına uzun süre uyulmuştur.
    • Olayların sonu her zaman iyi biter.
    • Diyalog ve korolor komedide de vardır.

(bu etkileşimli görselin sınıfta kullanılabilir şekli için: komedi)

5/5 (3 Reviews)