Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim yöntem ve teknikleri, uygulanma hedefleri ve biçimlerine göre farklı özellikler içermektedir. Bazıları görselleştirmeye, bazıları canlandırmaya bazıları tartışma ortamı içinde bilgiyi değerlendirmeye vb. dayanmakta; niteliğine göre bireysel veya grup çalışmaları halinde uygulanmaktadır. Blogda, yöntem ve teknikler, ağırlıkla Türkçe ve edebiyat derslerine ilişkin uygulamalarla örneklenmiş ve tanıtılmıştır.

Yöntem ve teknik kavramları genelde karıştırılabilmektedir:

“Bu iki kavram arasında iç içe bir ilişki bulunmaktadır. Bu iç içe ilişkide öğretim metodu daha genel ve kapsamlı bir kavram olup öğretim tekniğini de kapsamaktadır. Öğretim metodu belirli görüş, ilke ve kurallara göre geliştirilmiş olan öğretim yapma yoludur. Teknik ise öğretim metodunu öğretmenin uygulamaya koyma biçimidir.” (Prof. Dr. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, Genel Öğretim Metotları)

Yeri gelmişken, öğretim stratejileri de her ikisinin üstünde, “dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan ve metodun belirlenmesine yol veren genel bir yaklaşımdır.” (Genel Öğretim Metotları)

öğretim yöntem ve teknikleri