Planlı Yazma Süreci-III: Taslak Metin Oluşturma

Örnek bir uygulama üzerinden gelinen taslak metin oluşturma aşaması öncesindeki hazırlık ve planlama aşamaları için bakılmalıdır: Planlı Yazma Süreci ve Aşamaları.

Taslak metin oluşturma, hazırlık aşamasında ulaştığımız verilerin yaptığımız planlama dahilinde yazıya dökülmesi aşamasıdır. Adı üstünde, yazının son hali değil ama görünür, ele tutulur halidir.

taslak metin oluşturma aşamasında öğrenciden ne beklenir?

Bu aşamada öğrenciden bekleyeceklerimiz:

  • İlgi çekici bir giriş paragrafıyla açışı yapabilmesi,
  • Planlamasına uyarak, ana düşüncesi etrafında yardımcı düşüncelerini gelişme paragraflarına dönüştürebilmesi,
  • Son olarak, yazdıklarını toparlayan ve ana düşüncesine vurgu yapan bir sonuç paragrafıyla yazısını kapayabilmesidir.

Not: Elbette, “paragrafta yapı” bilgisini edinmiş olması, öğrencinin de öğretmenin de işi kolaylaştıracaktır. (paragraf yapılarıyla ilgili önerilen “hamburger” yapı için bakılabilir: “Paragraf Yapısıyla İlgili Metaforlar ) Bir sonraki aşamada özellikle üzerinde yoğunlaşılacağı için, bu aşamada yazım, noktalama ve anlatımın oluşumunu kapsayan ayrıntılara takılmamak; öğrencinin dağınık malzemeyi ayıklayıp düzgün ve anlaşılır bir akış içine yerleştirilmesini beklemek, esas olmalıdır.

Sonraki aşama, “düzeltme ve geliştirme” olacaktır. Yazım-noktalama, metin tutarlılığı, ögeler arası ilişkilerde sağlamlık vb. ayrıntılara yoğunlaşma, öğretmenin metni gözden geçirmesi ve yapıcı uyarılarıyla, yine öğrenci tarafından uygulanacaktır.

planlı yazma süreci

Uygulama: (Bir önceki yazıda belirtilen örneğe devam) İnsanları bir hobiye yönlendirecek bir yazı için, hazırlık verilerinin planlama doğrultusunda kullanılacağı bir taslak metin yazma.


Şuradaki online yazma ve çıktı alıp düzenleme fırsatı veren ortamda bir deneme yapılabilir: Taslak Metin Yazma O Kadar da Zor Değil!

Bağlantılı yazılar:

Planlı yazma sürecinin taslak metin oluşturma aşaması tamamlandığında, sıradaki:

Planlı Yazma Süreci-IV: Düzeltme-Geliştirme