Şiirde İmge (İmaj, Metafor) -Örnek Uygulama-

Teması aynı, duygunun farklı imgelerle ifade edildiği iki şiir üzerinden şiirde imge (imaj, metafor) konusunun kavranmasına yönelik bir uygulama…

okuma

sevgiliyi düşünmenin sözcüklerle çizilmiş “görsel”leri


Noktalı satırlara tıklandığında eksik dizeler görülecektir. 

şiirde imge

Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm.

Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz

Gül dikiyorum elimin değdiği yere
Atlara su veriyorum

Bir çakıl taşı ısınır içimde
Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar
Bir gelincik açılır ansızın
Bir gelincik sinsi sinsi kanar

Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır
Deliler gibi dönmeğe başlar
Döndükçe yumak yumak çözülür
Çözüldükçe ufalır küçülür
Çekirdeği henüz süt bağlamış
Masmavi bir erik kesilir ağzımda
Dokundukça yanar dudaklarım

Bir çakıl taşı ısınır içimde.

(Blog yazılarından bağımsız ve büyük hâli şurada.)

Şiirde imge (imaj, metafor) çalışmalarında basit olmasa da eğlenceli ve etkili bir yol olarak  öğrencilerin kendi imgeleri üretmeleri ve şiirleri bu imgelerle yeniden üretmelerini önerebilirim. (İmge bilgisi için: “Şiirde İmge)

İki adımlık bir uygulama yapılabilir:

  • 1-Verilen şiirlerde imgeleri kaldırıp öğrencilerin kendi duygularını ifade eden imgeleri yerleştirmeleri istenebilir.
  • 2-Şiirlerin özgün hali ile öğrenci ürünleri karşılaştırılabilir. Böylece imgenin mazmunlardan farklı olarak bireyselliği de vurgulanmış olacaktır.

şiirde imge (imaj, metafor)