BLOOM| değerlendirme-tartışma-sorgulama

Konuyu Açık Oturum ve Panel ile Tartışma

Birden çok konuşmacının katıldığı tartışma ortamlarında, bir konu, belirli bir düzen içinde, bir başkanın yönetiminde değişik yönleriyle tartışılır. Açık oturum ve panel türü tartışmaları yöneten başkan/ moderatör; açışta konuşmacıları tanıtmak, sorunu ortaya koymak, arada konuşmacıların söylediklerinde ana noktaların altını çizmek,...

Büyük Tartışma Grupları

Büyük tartışma grupları ile bir konuyu/ sorunu ele alma ve değerlendirme: Bir tür forum özelliği taşıyan bu tartışma tekniğinde, bir sorun, sınıfın bütünüyle bir arada tartışmaya açılır. Tartışmaya bir başkan liderlik eder. Tartışmayı yönetecek başkanın niteliği önemlidir: Konuya hakim...

Küçük Tartışma/ Buzz/ Vızıltı/ Fısıltı Grupları

Sorunun küçük tartışma grupları içinde ele değerlendirilmesi: Sınıf, küçük tartışma gruplarına bölünecek Tartışma için grup üyelerinin sayısı kadar süre verilecek (5’er kişilik gruplar için tartışmanın 5 dakikada yapılması gibi.) Her grup belirlenen süre içinde tartışma konusu etrafında bir tür beyin...

Beyin Fırtınası, Örümcek Ağı ve DACUM

Beyin fırtınası, en bilinen ve yaygın kullanılan tartışma tekniklerindendir. Bir konu/ sorun etrafında olabildiğince farklı, yaratıcı görüşler, çözümler önermeye dayalıdır. Bu teknikte, katılımcıların ileri sürdüğü her görüş bir katkıdır; akılcı veya hayalci, mantıklı veya mantıksız vb. değerlendirmeler yapılmaksızın tüm...

“İmge (İmaj) Tiyatrosu” ile İdeal Olanı Arama

Bir drama tekniği olarak uygulanan “imge (imaj) tiyatrosu”, aslında Brezilyalı tiyatrocu Augusto Boal tarafından yazılan ve uygulanan “Ezilenlerin Tiyatrosu” kapsamında geliştirilmiş tekniklerden biridir. İmge, herhangi bir durumun, kavramın, nesnenin zihinde beliren görüntüsüdür. Menekşe dendiğinde veya kavga veya sevgi vb....

Öğretim Tekniği Olarak Sıcak Sandalye

En yaygın kullanılan drama tekniklerinden biri olan sıcak sandalye (hot seating) bir öğretim tekniği olarak, adı üstünde, o sandalyeye oturacak kişinin bi parça terlemeye hazır olacağı bir sorma, sorgulama ortamı oluşturmaya dayalıdır. Bu tekniği uygulamak için; Öncelikle, herhangi bir...

Bir Tartışma Tekniği Olarak Münazara

Münazara, herkesçe bilinen biçimiyle her zaman karşı olduğum bir teknikti. Bir şeylerin siyah-beyaz karşıtlığında savunulmasını itici bulurdum. Sonra, çalıştığım okulda ve okulumun katıldığı münazara yarışmalarında –İngilizce debate’lerde de– uygulanan, adım adım yapılandırılmış münazara tekniğini ve uygulama mantığını kavrayınca düşüncem...

Öğretim Tekniği Olarak “Çember”

Çember tekniği, geniş bir grubun çember oluşturduğu ve bir liderin öncülüğünde bir konuyu/sorunu değerlendirdikleri bir tartışma tekniğidir. çember tekniğini uygulama: Oturarak veya ayakta durarak uygulanabilir. Halkadakiler, liderin sorusunu yanıtlar. Halkayı oluşturan herkes konuşmak durumundadır. Herkes için konuşma süresi 1-2...

“Kar Topu” Tekniğiyle Öğrenme, Tartışma

Kar topu tekniği, kar tanelerinin kar topuna dönüşmesi gibi, bir konuda, bir kişinin görüşünden başlayarak ve görüşlerin sürekli ikiye katlayarak arttığı bir tartışma tekniğidir. Biri, katlanarak artan yanıyla; diğeri, kağıtların buruşturularak top haline getirilmiş haliyle biçimsel açıdan kar topuna...

Olay Akışını “Yaşam Çizgisi”ne İşlemek

Anlamayı ve değerlendirmeyi bir arada yaptıran etkinliklerden biri; kurmaca metin kişilerinin yaşadıklarını, olumlu ve olumsuz sonuçlarına göre artan/eksilen bir grafik düzlemine işlemektir. Yaygın uygulama; çıkarılacak “yaşam çizgisi” üzerinde, gidişatı olumsuz etkileyen adımların -5’ten -1’e; olumlu etkileyen adımların +1’den +5’e giden...

Olay Akışına Yön Veren Ögelerin İzinde

Okuduğunu anlama ve yorumlama çalışmaları kapsamında bir uygulamamız Hermann Hesse’in ünlü Siddhartha romanıyla ilgiliydi. Romanda olaylar, Siddhartha’nın nirvana yolundaki hayat deneyimlerine dayalı bir akışa sahip olduğu için, aynı zamanda okumayı da değerlendirmek üzere, aşağıdaki etkinliği, bu yolculuğun köşe taşı...

Altı Şapka Tekniği ile Bir Soruna Altı Bakış Açısı

Altı şapka tekniği, bir soruna farklı açılardan nasıl yaklaşılabileceğini ve sonucunda çözüme nasıl gidilebileceğini gösteren etkili bir iş dünyası uygulamasıdır. Edward de Bono’nun geliştirdiği altı şapkalı düşünme tekniğinin, eğitim dünyasına uyarlanması, özü gereği zor olmamıştır. (İş dünyasına atılacak -artık...

“Donuk İmge” ile Anın Fotoğrafını Alma

Donuk imge, grup heykelleri yoluyla tablo oluşturma ve düşünce izleme gibi drama etkinlikleri okumayı daha eğlenceli, konuşmayı daha istenerek yapılabilir hâle getirebilir. Eğlenceli kısım için, bir ara sosyal medyada yaygınlaşan “mannequin challenge” modası hatırlatılabilir. İnsanların bireysel veya grupça bir...

Metni Anlama: 5N1K ile Sorgulama

Lise düzeyinde, metni anlayarak okuma çalışmalarında, söylem çözümlemeleri, göstergebilim, yapısöküm vb. türünden derinlemesine incelemeler yapmaya ders zamanı da yetmez, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri de ilgileri de… Ama basit ve etkili bir yol olarak, 5N1K ile metni sorgulama ve bu...

“Aradaki Boşluk” Neyi İçerir, Neyi Gösterir?

Aradaki boşluk, eğitimde kullanılan bir drama tekniği olarak metin kişilerinin özellikleri açısından birbirlerine yakınlık ve uzaklıklarının belirlendiği bir değerlendirmeye dayanır. Roman, öykü, masal vb. olaya dayalı metinlerde kişi çözümlemeleri ve değerlendirmeler için iyi bir uygulamadır. değerler skalasında sineklerin tanrısı...