DİNLEME|dikkati pekiştirme

Dinleme: Bingo ve Boşluk Doldurma

Bingo, boşluk doldurma vb. duyduğunu işaretlemeye, yazmaya, yerleştirmeye dayalı dinleme etkinlikleri büyük ölçüde dikkati pekiştirmeye yöneliktir. Ancak, aşağıda aktarılan bilgide olduğu üzere, bu tür uygulamalarda dikkat, sözcüğün yakalanmasında olduğu için, dinleyici metnin anlam bütünlüğünü göz ardı edebilmektedir. Yıllar önce...

Dinleme: Hayvan Çiftliği’nin Karakterleri

Verilen tanımlara veya özelliklere uyan kişi, kavram, nesne vb. ögelerin tabloya doğru yerleştirilebilmesi için hem verileri dikkatli dinlemek hem de gerekli bilgileri önceden kavramış, öğrenmiş, okumuş vb. olmak gerekir. Aşağıda, Hayvan Çiftliği (George Orwell) romanının karakterlerinin özelliklerinin ipucu olarak...

Dinleme: Bilge Karasu’nun Romanları

Aşağıda, bir metinde boş bırakılan yerlerin, dinleme yoluyla  tamamlanmasına dayalı ve  dikkati pekiştirmeye yönelik bir etkinlik örneği yer almaktadır. Seçilen metin, Bilge Karasu ile ilgili bir gazete yazısıdır : “Kitapsız, Kedisiz ve Onsuz 15 yıl Bilge Karasu” (Semiha Şentürk) bilge...

Dinleme: Kim, Nerede Yaşamış?

Dinlenecek 1.5 dakikalik kayıtta, Türk edebiyatının ünlü yazar ve şairlerinden bir grubun geçmişte yaşadıkları, bugün müzeye çevrilmiş mekânlar sıralanıyor. Sadece bir bilgi, yazarı tarafından eserinden müze oluşturulmuş bir yapıya aittir. Aşağıdaki kaydı bir veya en fazla iki kez dinletin: yazarlar ve...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Dinleme Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde, “dinleme becerileri”ne yönelik dinleme kazanımları, etkin dinleme ve dinleme türleriyle ilgili ilk kazanım dışında, tümüyle dinlenen metnin içeriğini anlamaya ve değerlendirmeye dönüktür. Bu yanıyla, okuma yerine dinleme yoluyla...

Dinleme: Kafedeki Roman Kahramanları

Yönergeyi izleyerek yer bulma, dinleme eğitiminde dikkati pekiştirme çalışmalarının tipik uygulamalarındandır: Haritada iki adres arasında yön bulma, bir mekânda nesneleri veya istenen ayrıntıları bulma, bulup yerleştirme vb. roman kahramanları bir kafede buluşur… Öğrenciler, kendilerine dağıtılan aşağıdaki veya benzeri hazırlanmış...

Dinleme Becerisini Geliştirme

Birkaç yıl önce, arkadaşlarımızla bir kaizen projesi hazırlamış ve KALDER’de finalist olmuştuk (ODTÜ GV Özel Lisesi, 2013). O proje kapsamında, alan öğretmenleri olarak farklı dinleme etkinlikleri planlayıp uygulamıştık. Çalışmamızı sunduğumuz bir sempozyumda bizi dinleyenler arasında yer alan Princeton Üniversitesi’nden Prof.Dr.Erika...