DİNLEME|anlayarak dinleme

Türkçe Dil Sınavı Örnek Soruları

24-25 Nisan 2019’da MEB tarafından uygulanan Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ile ilgili sonuç raporunda yer alan Türkçe dil sınavı örnek soruları: okuma örnek sorusu metni: Aşağıda bir arkadaş grubunun akşam yemeğinde yediği yemekler yer almıştır. Buna göre hangisi...

Dinleme: Dizelerle Görselleri Eşleştirme

Metni anlayarak metin dışı ögelerle ilişkilendirmeye dayalı bir uygulama örneği verilmiştir. Dinleme sırasında öğrencilerin not alması önerilir. Bu çalışma, okuma etkinliği olarak da uygulanabilir. Aşağıdaki sayfalarda, dinleme için ses kaydı, okuma için metin yer almaktadır (mavi düğmeler).  dizeleri yansıtan...

Dinleme: Sen Bir Gazeteci Olsaydın!

5N1K ile dinlediğini anlama çalışması için uygun araçlardan biri gazete haberleri veya yazıları olabilir. “Bir Gazete Muhabiri Olsaydın!”, öğrencinin bir metnin içeriğini kavrayacak şekilde etkin dinlemesine yönelik bir etkinliktir ve malzemesi bir gazete yazısıdır. 5N1K ile dinlediğini anlama Her...

Dinleme: Sinağrit Baba’nın Seçimi

Öğrencilerin dinleme sırasında belirtilen yönergeyi dikkate almaları ve not almaları önerilir. sinağrit baba’nın seçimi Bu dinleme etkinliği, Sait Faik Abasıyanık’ın “Sinağrit Baba” hikâyesinin bölümler halinde okunduğu kayıtlarla ilgili çoktan seçmeli soruları içeriyor. Kayıtları bir kez ve dikkatle dinlemek, soruları...

Dinleme: Bir Kayısı Ağacı Ne Söyler?

Dinlemeyi doğru-yanlış sorularıyla ölçme için yapılacak uygulamada öğrencilerin not alması önerilir. bir kayısı ağacı ne söyler? A.Kadir’in “Bir Kayısı Ağacı” şiirinin içeriğine yönelik bu dinleme etkinliği için, her slaytta şiirden bir bölümün ses kaydı ve o bölümün dikkatle dinlenip...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Dinleme Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde, “dinleme becerileri”ne yönelik dinleme kazanımları, etkin dinleme ve dinleme türleriyle ilgili ilk kazanım dışında, tümüyle dinlenen metnin içeriğini anlamaya ve değerlendirmeye dönüktür. Bu yanıyla, okuma yerine dinleme yoluyla...

Dinleme: Alope’nin Odasında Bir Şeyler Oluyor!

Aşağıda örneklenen türden dinlediğini anlama çalışmaları için, öğrencilerin dinleme sırasında not almaları önerilir ve beklenir. Hikâyenin çıktısını alıp siz okuyabilirsiniz veya öykünün seslendirilmiş metnini dinleterek çalışmayı yaptırabilirsiniz.(Denizbank’ın satışa sunduğu Sesli Öyküler’de de seslendirilmiştir. Metin şurada) alope’nin odasında… Metin iki...

Dinleme Becerisini Geliştirme

Birkaç yıl önce, arkadaşlarımızla bir kaizen projesi hazırlamış ve KALDER’de finalist olmuştuk (ODTÜ GV Özel Lisesi, 2013). O proje kapsamında, alan öğretmenleri olarak farklı dinleme etkinlikleri planlayıp uygulamıştık. Çalışmamızı sunduğumuz bir sempozyumda bizi dinleyenler arasında yer alan Princeton Üniversitesi’nden Prof.Dr.Erika...