YAZMA| Metin Bağlantılı Yazma

Metin Odaklı Ürün Tasarlama

Kitap okumayı sıkıcı bulan öğrenciler için durumu tersine çevirmenin en pratik yolu, öğrencinin ilgi alanına uygun çalışmaları da sürece dahil etmektir: Metin odaklı ürün tasarlama gibi… Metnin kısa filmi çekilebilir, bestesi yapılabilir, afişi çizilebilir, bilgisayar oyunu bile olabilir vb....

“Tür Anahtarı” ile Türü Değiştirme

“Structuring Drama Work’te yer alan drama etkinliklerinden biri olan “tür anahtarı” (genre switch), okuma ve diğer dil becerilerine uyarlanabilecek etkinliklerdendir. Bir türde ifade edilmiş bir içeriği başka bir türde/ formda ifade etmeye dayanır. Aşağıda aktarılan bilgi ve örnekler daha...

Fabl, Özellikleri ve İlk Örnekler (Uygulamalı)

Fabl türünün genel özellikleri, yapısı ve ilk örneklerinin yanı sıra, ayırıcı özelliklerinden biri olan “kıssadan hisse”yi kullanarak fabl örneği yazmayı da içerir. kıssadan hissesi verilmiş bir fabl yaz! fabl türü özellikleri: & eğiticidir; olmazsa olmaz bölümü “kıssadan hisse”dir. “Fabllerde...

Etkinlik Metinlerini Anlık Paylaşabilirsiniz!

Bir metin, bazen tek bir etkinlik içinde, aynı anda okumanın, dinlemenin, yazmanın ve konuşmanın nesnesi olabilir. Aşağıda, en az iki dil becerisini bir arada kullanmaya yönelik, metinleri öğretmenin yerleştirip anlık paylaşabileceği okuma-yazma etkinlik önerileri yer almaktadır. metne dayalı yazma önerileri...

Müstezad, Terbi, Tahmis, Taştir vb.(Uygulamalı)

Divan şiirinde bazı nazım biçimleri (müstezad, terbi, tahmis, taştir ve tesdis), gazel beyitlerine eklemeler yapılarak oluşturulur. dize ekleyerek müstezad gibi yeni nazım biçimleri oluşturma Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak yandaki beyite, istenen özelliklerde eklemeler yapabilir ve böylece yeni şiirler oluşturabilirsiniz....

Tamamlanmamış Materyaller ile Çalışma

Drama tekniklerinden “tamamlanmamış materyaller”, yaratıcı drama içinde, “telefon konuşmaları” ile benzer bir işleve sahiptir. Oyunun akışına yapılan her dokunuş (yeni bir sorun, bilgi ekleme vb.), onu dokunuş yönünde ayrıntılandırır, geliştirir. Oyunun akışı yeniden biçimlenebilir. tamamlanmamış materyaller Örnek: Yaprak Dökümü...

Metinlerin İçeriğinde Değişiklik Yapma

Okunan metinlerle ilgili yazma çalışmaları, metin türünü değiştirme veya metinle ilgili farklı türlerde denemeler yapma dışında, metnin içeriğine yönelik değişiklikler yaparak yeni alternatifleri görmek veya metne başka bir noktadan bakmak da mümkündür. Bu tür metin bağlantılı yazma çalışmaları, öğrenciler...

Farklı Metin Türlerinde Yazma Çalışmaları

Yazı yazma, özel bir çaba ve süreç gerektirdiği için, özel bir ilgisi olmayan öğrenciler açısından cazip olmayan bir dil becerisidir. Yazma becerisini geliştirmek için yararlanılabilecek keyifli yollardan biri, metin bağlantılı yazma çalışmaları yapmak ve bu yolla yeni metinler üretmektir....

Şiirde İmge (İmaj, Metafor) -Örnek Uygulama-

Şiirde imge (imaj, metafor) çalışmalarında basit olmasa da eğlenceli ve etkili bir yol olarak  öğrencilerin kendi imgelerini üretmeleri ve şiirleri bu imgelerle yeniden üretmelerini önerebilirim. (İmge bilgisi için: “Şiirde İmge“) İki adımlık bir uygulama yapılabilir: 1-Verilen şiirlerde imgeleri kaldırıp...

Şiirden Yeni Bir Şiir Yazma (Farklı Uygulamalar)

Yanlış hatırlamıyorsam, ODTÜ TEKNOKENT’ten gelen eski bir ajandada, başarı hikayelerine açılacak yollara ışık tutan sözler ve bazı bilmecemsi oyunların yer aldığı özel sayfalardan vardı. Bunlardan birini, -bir şiirin dağınık verilmiş sözcüklerinden yepyeni bir şiir ortaya çıkarma, bir tür yeni...

“Ahmet Cemil’le Mülâkat” (A.H.Tanpınar)

Ahmet Hamdi Tanpınar, Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) romanının kahramanı Ahmet Cemil’le sanal bir mülâkat örneği hayal etmiş ve yazmıştır. Tanpınar’la Ahmet Cemil’in karşılaşıp sohbete başladıkları bölüm: “Ahmet Cemil’le Mülâkat” (A.H.Tanpınar) Ahmed Cemil’le bir salı akşamı Eyüp iskelesinde...