YAZMA|Planlı yazma aşamaları

Taslak Metin Yazma O Kadar da Zor Değil!

*** Aşağıdaki yönergeyi izleyerek, size verilen ya da sizin seçtiğiniz bir konu üzerine taslak metin yazabilir, yazınızın Word’e kaydolan çıktısını alabilir ve sonrasında geliştirip düzeltme işlemlerinize geçebilirsiniz. Kolay gelsin. (Sunum şeklindeki yönergenin son sayfasında çıktı alma butonunu göreceksiniz. Yazısız...

Yazma Aşamaları için Görsel İzleme

*** Zürih Üniversitesi PH-Zürih Uluslararası Eğitim Projeleri Merkezi (IPE) tarafından hazırlanmış Ana Dilde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi kitapçığında, planlı yazma aşamaları ile ilgili bir izleme grafiği yer alıyor: Ana Dilde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi. Bu çalışma kağıdı, başlığında belirtildiği üzere,...

Anlatım Bozuklukları (Uygulama)

*** Televizyon izlerken veya bir şeyler okurken, kulağı tırmalayan, göze takılan anlatım bozukluğu örnekleri: Aşağıdaki örnekler, genelde televizyon programlarında geçen, düşünülmeden yapılmış hataları içeriyor. Hatalı sözcük veya ifadeleri seçerek işaretleyin ve hangi anlatım bozukluğu grubuna girdiğini belirleyerek doğrusunu söyleyin....

Planlı Yazma Süreci-IV: Düzeltme-Geliştirme

Yazılan taslak metin, adı üstünde “taslak” olduğu için, hem geliştirilerek daha iyi bir anlatıma ve yapıya kavuşturulması, hem gözden geçirilerek hatalarından arındırılması  gerekir. (Planlı Yazma Süreci-III: Taslak Metin Oluşturma) Bu da planlı yazma sürecinin, düzeltme-geliştirme aşamasına denk gelir. Lise düzeyinde...

“Taslak Metin Örnekleri” Diye Bir Şey Yok!

Bu bloga okurları getiren anahtar ifadeler arasında “taslak metin örnekleri” de var. Sanıyorum, planlı yazma sürecinin “taslak metin yazma” aşaması dolayısıyla aranan bir ifade… Ben aşamaları biliyorum, yazmak zor geliyor diyenlerdenseniz, şurada sorularla ilerleyen online yazma ortamı kolaylaştırıcı olabilir: Taslak...

Farklı Rollerde Yazmanın Başka Yolu: R.A.F.T.

Palanlı yazma sürecinin “hazırlık aşaması” için öğrencilerin işini kolaylaştırabilecek bir öğretim tekniği olarak R.A.F.T.,“rol içinde yazma”nın da bir başka örneğidir… Dört sözcüğün baş harflerinin kısaltmasına dayanan “raft”ın basit ama etkili bir yapısı var: Role: Kimsin? Audience: Kime yazıyorsun? Format:...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yazma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde sıralanan yazma kazanımları gerçekten edindirilebilirse; bunları edinmiş bir öğrencinin, planlı yazma aşamalarını uygulayarak; farklı türlerde metinler yazabileceği, metinlerin genel dokusunu oluşturacak konuyu, temayı, ana düşünceyi belirleyebileceği ve yazma amacı ile...

Planlı Yazma Aşamaları İçin Örnek Uygulama

Planlı yazma aşamaları için gidilecek en iyi yol, kuşkusuz, bütün adımlarını  bir çalışma içinde aşama aşama uygulamaktır. Böylece, her adımın bir sonraki adım için önemi ve işlevi daha iyi kavranacaktır. nasıl uygulanabilir? 2.Örnek uygulama: Aşağıda, hedef kitlesi, metin türü ve...

Planlı Yazma Süreci-III: Taslak Metin Oluşturma

Örnek bir uygulama üzerinden gelinen taslak metin oluşturma aşaması öncesindeki hazırlık ve planlama aşamaları için bakılmalıdır: Planlı Yazma Süreci ve Aşamaları. Taslak metin oluşturma, hazırlık aşamasında ulaştığımız verilerin yaptığımız planlama dahilinde yazıya dökülmesi aşamasıdır. Adı üstünde, yazının son hali değil ama...

Metinlerden Alıntı Yapma (Metin ve Uygulama)

Alıntı yapma doğrudan, dolaylı veya özetleme yoluyla yapılabilir. Her biri için uyulması, dikkat edilmesi gereken ince ayrıntılar vardır. alıntı yapma yolları Cümleler, kaynaktan birebir alındığında, tırnak işareti içerisinde belirtilmelidir.(doğrudan alıntılama) “Adı, tipi ve süresi ne kadar değişirse değişsin oyunların...

Anlatımda Planlama yahut Konuyu Dağıtmama

Çavdar Tarlasında Çocuklar (J.D.Salinger) romanının baş kişisi olan lise öğrencisi Holden ile evine konuk olduğu öğretmeni Mr. Antolini arasında geçen konuşmada, Holden, bir şeyi anlatırken sözü başka noktalara getirip konunun dağılmasına neden olan bir arkadaşından söz etmektedir. Anlatımda planlama...

Bir Metni Özetleme (Örnek ve Uygulama)

Verilen uygulama örneğinde, iyi bir özetleme için dikkat edilmesi gereken ayrıntıları içerir. Öğrenci, özetlemeyi kavramışsa rahatlıkla üstesinden gelebilir. Özetleme bilgileri de aşağıda yer almaktadır. (Öncesi için bağlantılı yazı: “Özetleme, Alıntılama ve Kaynak Gösterme-1”) özetleme için bir uygulama örneği Aşağıdaki...

Özetleme, Alıntılama ve Kaynak Gösterme -1

Araştırma ödevleri verilen öğrenciler, öncelikle özetleme, alıntılama ve kaynak gösterme ile ilgili kazanımları edinmiş olmalıdır.Kural basit: Ya öğreteceksin, ya öğretmediğini istemeyeceksin! Öğrencilere bir şey vermeden sonucunu görmek istediğimiz, nasıl yapacağını göstermeden kusursuz çıktılar talep ettiğimiz, dolayısıyla en ihmalkâr olduğumuz...

Paragraf Yapısıyla İlgili Metaforlar

*** Metin yazdırmayı keyifli kılacak yollardan biri, küçük parçalar halinde ve keyfe dönüştürebilecek ayrıntılar içeren çalışmalar hazırlamaktır. Paragraf düzeyinde yapılacak yazma çalışmaları küçük parçalara dayandığı için öncelikle göz korkutmaz. Öte yandan, paragrafın yapısı için yönlendirici grafikler veya görseller kullanıldığında,...

Ana ve Yardımcı Düşünceler ile İlgili Pekiştirme

*** Yazma sürecinin planlama aşamasında, ana ve yardımcı düşünceler ile ilgili bir pekiştirme çalışması (ilgili ders notu için bakılabilir: Planlı Yazma Süreci-II: Planlama. ödül alan bir arkadaşı tanıtmak için bir yazı planı hazırlama Sınıfından bir arkadaşın, ****** alanındaki (arkadaşına...

Planlı Yazma Süreci-II: Planlama

Planlı yazma süreciyle ilgili örnek uygulama bilgilerinin devamıdır. Yazma sürecinde planlama öncesindeki aşama ve için önerilir: Planlı Yazma Süreci-I: Hazırlık.  Yazma sürecinde planlama, ikinci aşamadır. Yazımızın hedef kitlesini, amacını ve metin türünün belirleyip içeriğe yönelik hazırlık çalışmamızı tamamlamışsak , ikinci...

Planlı Yazma Süreci-I: Hazırlık

Planlı yazma sürecinin hazırlık aşaması için  “Planlı Yazma Süreci” ndeki giriş bilgisinin devamıdır: Hazırlık aşaması, bir yanıyla; kişisel deneyimlerimizi, başkalarında ya da başka ortamlarda gözlediklerimizi ve genel kültür bilgimizi  yoklayıp elverişli örnek ve bilgileri hazır etmemizi; bunlara ek olarak anlatılacak...

Planlı Yazma Aşamaları ve Süreci

Planlı yazma süreci veya planlı yazma aşamaları için kabul görmüş genel aşamalar: Hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme, paylaşma. planlı yazma süreci için örnek bir uygulama önce genel çerçeveyi belirlemeli Niye yazılacak, yazının derdi ne? (Amaç) Kim okuyacak?...