YAZMA| Farklı Metin Türlerinde Yazma

“Kostüm Hazırlama”… Eşyalar Kimi İşaret Eder?

Yaratıcı drama tekniklerinden  kostüm hazırlama (“Costuming”), kurmaca -hatta gerçek bile olabilir- tip ve karakterleri çözümleme ve değerlendirmenin merak uyandıran yollarından biri olarak uygulanabilir.  Bir başka drama tekniği olan “Özel Mülkiyet“te, kişiden yola çıkarak kullanabileceği ayırt edici nesneler belirlenirken, “kostüm hazırlama” için tam...

Doğaçlama ve “Commedia dell’Arte” ve “Orta Oyunu”

Doğaçlama gerektiren “Commedia dell’Arte”, Structuring Drama Work‘te tiyatro türlerinden yararlanan drama tekniklerinden biri olarak yer almıştır. Temel özellikleriyle geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden orta oyunu ile tulûata çok benzer.   Bu tiyatro türü, bir ders konusu olarak lise düzeyinde verilmez ama...

“Tür Anahtarı” ile Türü Değiştirme

“Structuring Drama Work’te yer alan drama etkinliklerinden biri olan “tür anahtarı” (genre switch), okuma ve diğer dil becerilerine uyarlanabilecek etkinliklerdendir. Bir türde ifade edilmiş bir içeriği başka bir türde/ formda ifade etmeye dayanır. Aşağıda aktarılan bilgi ve örnekler daha...

Günlük (Günce) Örnekleri -Metin ve Uygulama-

Günlük bilgisi için bakılabilir: Günlük (Günce) ve Blog günlük (günce) metin örneklerinden: Günlük üstünden keyifli, ironik bir hikâye okumak isterseniz, “Münip Bey’in Günlüğü” (Fürûzan) ve sahici günlük notlarıyla Tolstoy ilginizi çekebilir. Ben her ikisini bloglarla karşılaştırmalı olarak bloguma not olarak...

Günlük ve Anı türlerinin Ortak ve Farklı Yönleri

Günlük ve anı türleri, farklı açılardan otobiyografi ve gezi türleriyle benzeşen özelliklere sahip olduğu gibi kendi içinde de benzeşen ve ayrışan özelliklere sahiptir. günlük ve anı türlerinin ortak ve farklı yönleri:  Günlük, “yaşanmakta” olanı; anı “yaşanmış” olanı anlatır. “Günlük...

Farklı Metin Türlerinde Olay Kurmaca

Bir metinde tema, ana düşünce, konu ve metne özgü ögeleri kavramanın en iyi yollarından biri, ilgili metin türünde somut bir örnek ortaya koymaktır. Hikâye, tiyatro metni, röportaj, anı, günlük vb. farklı metin türlerinde yazmak, hem beceri geliştirici hem türlere...

Role Girme ve Rol İçinde Yazma

Drama tekniklerinden “rol içinde yazma” (writing in role), öğrenciye bir role girme ve o rolün gerektirdiği yazılı anlatım dilini kullanarak farklı yazma türleriyle tanışma fırsatı sunar. Role bürünme, yazacağı metnin dilini de belirleyeceği için, öğrenci hem yazılı metin türünün...

Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatımın Genel Özellikleri

Betimleme (tasvir): “Varlıkların durumlarını, özelliklerini, sözcüklerle resim çizer gibi anlatımdır ve okuyucunun gözleri önünde görüyormuşcasına canlandırmadır.”(Enise Kantemir, Yazılı ve Sözlü Anlatım) betimleyici (tasvir edici) anlatımın genel özellikleri: Betimleme, betimlenen öğeyle ilgili olarak “nasıl” sorusunun yanıtını verir.(Nasıl bir yer? Nasıl...

Metin Türü Olarak Biyografi, Otobiyografi

Biyografi, otobiyografi, monografi ve özgeçmişle ilgili genel tanımlar: Edebiyat, sanat, siyaset vb. alanlarda alanlarda tanınmış kişilerin hayatlarını anlatan metin türü. Başkası tarafından anlatılan: Biyografi Kişinin kendi hayat öyküsünü yazması: Otobiyografi “Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme”(TDK): Monografi...