Yazar-Eser-Tür Eşleştirme (Tanzimat-SF-Millî Ed.)

Hatırlama kartlarıyla, Tanzimat, Servet-i Fünûn, Millî Edebiyat ve her üç dönemde, bu anlayışlardan bağımsız hareket eden yazar ve şairlerin eserlerini içeren yazar-eser-tür eşleştirmesi. Bir yazarın aynı türde yazdığı eserler, tek kartta toplanmış; aynı türde beşten fazla eseri varsa, ayrı kartta yazılmış ve yanıtta belirtilmiştir. Bazı eserlerin yanına düşülen notlarla birlikte amaç; aynı türde hatırlamaları kolaylaştırmak ve eser adı düzeyinde de kalsa bir yazara/şaire ait derli toplu bir birikim oluşturmaktır.

yazar-eser-tür eşleştirme

İlgili:

Yazar-Eser-Tür Eşleştirme -1 (Cumhuriyet Dönemi)

4.8/5 (6 Reviews)