Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Okuma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017)  “Okuma (Metni Anlama ve Çözümleme)” bölümünde dört grupta toplanmış metin türlerine dayalı anlama ve çözümleme çalışmaları yapıldığında, sırasıyla

Okuma kazanımları çerçevesinde,  metnin, öğrenci tarafından;

  • Söz varlığının bilinir kılınması
  • Türünün edebiyat tarihindeki yeri ve tarihçesinin kavranması
  • İçerik, yapı ve anlatım özelliklerinin çözümlenip değerlendirilmesi; içerdiği “millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik öğeleri”n belirlenmesi
  • Dönemle, varsa bağlandığı akım veya anlayışla, yazar/şairle bağının ortaya koyulması
  • Yorumlanması

beklenmektedir. Dilbilgisi konularının da metin bağlantılı olarak hatırlatılması gerektiği vurgulanmaktadır.

okuma kazanımları

okuma kazanımları içinde metin türlerine ait kazanımlar ayrı ayrı sıralanmışsa da temel sıralama ve gruplamalar büyük ölçüde ortak:

Program linki: Türk Dili ve Edebiyatı

İlgili: