Edebiyat Metinlerini “Örnek Olay” Olarak Kullanma

Yaşanmış veya olay biçiminde kurgulanmış durumlar üzerinden, kendini kişilerin yerine koyarak durumu daha iyi anlamak; olay bir sorun içeriyorsa, somut durum üzerinden çözümünü aramak daha kolaydır. Benzeri bir uygulama olarak, masallar, fabllar ve tragedya vb. metinlerin çıkış noktasında, insanların kendilerine ayna tutan sahneler üzerinden eğitimi de vardır. Bu açıdan bakıldığında, “örnek olay” ve “Siz olsaydınız ne yapardınız?” benzeri çözüm odaklı öğretim tekniklerinin en iyi uygulanabileceği alanlardan biri olarak edebiyat eğitimi verilebilir. 

örnek olay

Dante Kulübü (Matthew Pearl) romanında, bir grup akademisyen edebiyatçı, Boston’da yaşanan bir dizi cinayetin işlenme biçimi ile Dante’nin İlâhî Komedya’sında Cehennem’e atılmış kişilerin cezalarını çekme biçimleri arasında paralellik kurar ve olayın çözümünde polise yardımcı olup olmama konusunda ne yapmak gerektiğini aralarında tartışırlar. Onların çözümü: “Dante Kulübü’nden Bir “Örnek Olay” Durumu ve Karar Verme Süreci”

Olaya dayalı metinlerde ortaya koyulan durumların pek çoğu, değer eğitimi çerçevesinde, bağımsız birer örnek olay olarak ele alınabilir ve öğrencilerle değişik açılardan üzerinde konuşulabilir.

örnek olay tekniği

Örnek olay tekniği nasıl uygulanır?

“Örnek Olay etkinliği, öğrencilerin gerçek bir sorunla karşıya karşıya getirilerek, o sorunla baş edebilmeleri sağlamak için uygulanan oldukça etkili ve kullanışlı bir uygulamadır. Özellikle, sorun çözme becerilerini geliştirme yanında, kavram geliştirme, soru sorma, tartışma, yaratıcı ve kritik düşünme becerilerini kılavuzlayan bu etkinlik öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine hizmet etmektedir. Uygulama olayın bizzat oynanması, yani drama yoluyla doğrudan, ya da, olayın sözel aktarımı, gazete ve değişik yayım araçlarından alınan biçimi, video ya da computürde izletilmesi gibi ikinci dereceden yollarla öğrencilere tanıtımı şeklinde sunulabilmektedir. İkinci durumda olayın bir örnek olay kartı (sorun kartı) hazırlanarak, öğrencilere dağıtılması ve olayla ilgili bilgilendirmenin daha iyi yapılması sağlanmalıdır.” (Ergin Erginer, Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme)

Yukarıdaki açıklamanın yer aldığı kaynakta, uyuşturucu bağımlılığına ilişkin bir örnek olay kurgulanmış ve öğrencilere dağıtılmak üzere bir “örnek olay kartı” verilmiştir:

“Olay Kahramanları:

Selim: Elif’in problemli ve uyuşturucu bağımlısı sınıf arkadaşı.

Zafer Bey: Elifin babası. Eşine çok düşkün, kızıyla iletişim kuramayan bir işadamı.

Selvi Hanım: Zafer Bey’in genç, ikinci eşi, Üyev kızı Elifle arkadaş olup, problemlerini anlamaya çalışan bir insan.

Anlatıcı: Uyuşturucu bağımlılığından kurtulup yeni bir hayata başlayan Elif.

Doktor Aysun: Kendini uyuşturucuyla savaşa adamış bir doktor.”

Bu örnek olay etkinliğinde; durumun ortaya koyulması için olay kartı doğrultusunda “drama”, sorunun tespiti ve nedenleri için “soru sorma” ve “tartışma”, çözüm önerileri için “Siz olsaydınız ne yapardınız?”, daha farklı çıkış yollarına da ulaşmak için “başka” teknikleri kullanılmış.