Edebiyat-Tarih İlişkisi (Tarama Testi)

Aşağıda, edebiyat-tarih ilişkisi ve destanlarla ilgili genel bilgilerin pekiştirilmesine yönelik tarama testi olarak sınıfta online uygulanabilir bir örnek yer alıyor. Sorularda geçen “İDES”, daha önce çalıştığım okuldaki hafta sonu grubunu tanımlayan bir kısaltma. Soruların bazıları gündelik hayata ve sınıfa bağlı olsa da kapsamı taramaya uygun.

edebiyat-tarih ilişkisi

Calliope: Epik şiirin ilham perisi

edebiyat-tarih  ilişkisi ve sözlü dönem


Her yanıttan sonra mini hatırlatmalar pekiştirmeyi sağlamak için yeterli olacaktır.

Bu soruları Kahoot veya Socrative türü online soru sitelerine uyarlamak ve o programların sunduğu olanaklarla, öğrencilerin anlık değerlendirmelerini görmek mümkün. Kahoot, eğlenceli ve ek bir program gerektirmeyen; Socrative daha ağır başlı duran ve öğrencinin de telefonuna program indirmesini gerektiren bir uygulama. Bu tür programlar için önemli bir ayrıntı da idarenin sınıfta cep telefonuna izin vermesi… Biz eğitim amaçlı kullanabiliyorduk. Bu soruları da Socrative’de hazırlamıştım. Öğrenciye izin yoksa, öğretmene bu da bir seçenek:)

i