Eğitimde Farklılaştırma ve Öğrenci Gereksinimleri

Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim (The Differentiated Classroom Responding to the Needs of All Learners, 1999), eğitimde farklılaştırma söz konusu olduğunda ilk akla gelen kaynaklardandır. Carol Ann Tomlinson, kitapta; farklılaştırılmış sınıfların özellikleri ile farklılaştırmayı destekleyen öğrenme ortamları ve stratejileri hakkında öğretmen deneyimleriyle somutlaştırılmış bilgi ve örneklerini paylaşır. En sonda da tüm bu süreçlerin başarıya ulaşmasında asıl desteği vermesi beklenen eğitim liderlerinine yönelik önerilerini sunar.

Aşağıdaki satır ve alıntıların kaynağı, bahsi geçen kitaptır. Kendime de başlangıç noktası aldığım ve en benimsediğim tespiti şudur:

“Farklılaştırılmış sınıflarda, öğretmenler müfredat konularının başından değil, öğrencilerin bulunduğu yerden başlar.”
eğitimde farklılaştırma

eğitimde farklılaştırma nasıl sağlanır?

Kitapta, “Farklılaştırılmış Sınıfların Özellikleri” bölümünde maddelenmiş temel adımlar:

 

“Öğretmen temel noktalara odaklanır.”

Bu, UbD’de “büyük fikir”lere karşılık gelen ve işin özünü oluşturan, müfredatta kaybolmayı önleyen ve çocuğu da müfredatla boğmayı engelleyen önemli bir noktadır.

«Öğretmen öğrenci farklılıklarını gözetir.»

Her öğrencinin öğrenme hızı, tarzı, ilgi alanları, birikimini ve deneyimlerini etkileyen sosyal-kültürel geçmişi, akademik hazır bulunuşluğu farklı ise her birine dokunuş yolları da farklılaşacaktır!

• “Değerlendirme ve öğretim ayrılmaz bir bütündür.”

“Farklılaştırılmış sınıfların öğretmenleri değerlendirmeyi öğrencilerinin neler öğrendiğini belirlemek için ünite sonunda kullandıkları bir araç olarak görmez. Değerlendirme, yarının öğretiminde yapılacak değişiklikleri bugün anlamak için kullanılan araçtır.”

«Öğretmen içerikte, süreçte ve ürünlerde değişiklik yapar.»

“Öğretmen, değerlendirmeden elde ettiği bilgileri dikkatle inceleyerek içerikte, süreçte ya da üründe değişiklikler yapabilir. İçerik, öğretmenin öğrencilerine öğretmek istediği bilgiler ve bunu gerçekleştirmek için kullandığı malzeme ya da mekanizmalardır. Süreç, öğrencilerin temel bilgi ve fikirleri anlamak için ana becerilerini kullanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış etkinlikler anlamına gelir. Ürün, öğrencilerin öğrendiklerini sergiledikleri ve öğrenirken kullandıkları araçların tümüne verilen addır.”

eğitimde farklılaştırma

Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim (Carol Ann Tomlinson)

UbD şablonunda, farklılaştırma tümüyle WHERE TO’nun T(tailor) aşamasını oluşturur ama içerik, süreç ve ürün de şablonun genelini oluşturan üç ana bölümüne denk düşer: İçerik “istenen sonuçlar”a, süreç öğrenme etkinliklerinin akış planına, “ürün” ise “kanıtlar” kısmına bağlanabilir.• Bütün öğrenciler, bireysel farklılıklarına göre çalışmalar yapar.”

«Öğretmen ve öğrenciler, öğrenmede iş birliği yapar.»

• «Öğretmen, grup normlarını ve bireysel normları dengeler.»

• «Öğretmen ve öğrenciler esnek bir ortamda beraber çalışır.»

Eğitimde farklılaştırma sıklığı ne olmalı?

“Öğretmen, herkes için her şeyi her gün farklılaştırmaya çalışmaz. Böyle bir şey hem imkansızdır, hem de sınıftaki bütünlük duygusunu yok eder. Bunun yerine, öğretmen formal ya da informal değerlendirmeyi temel alarak eğitim sürecinde farklılaştırma yapacağı aşamaları seçer.”

İlgili:

*** Carol Ann Tomlinson, Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim, Redhouse, 2007 (Çev.Diye Kültürlerarası İletişim Hizmetleri)