Etkileşimli Kitaplar ile Ders İşlemek Daha Keyifli

Etkileşimli Kitaplar Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış. Ders kitaplarının etkileşimli olarak düzenlenip öğretmen ve öğrencilere açılmış olması, çok iyi olmuş. Şurada tanıtım videosu izlenebilir.

etkilesimli4

etkileşimli kitaplar

Farklı derslere ait etkileşimli kitaplar OGM Materyal sitesinde yer alıyor. Hem buradan kullanılabiliyor hem de indirilip, internet gerektiren bir bağlantı yoksa, çevrim dışı olarak da ders materyali olarak yararlanılabiliyor.

Bu sitede, güncellenen öğretim programlarına yönelik Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçmiş 2019-2020 eğitim öğretim yılında okutulan ders kitapları, öğretim programlarının kazanımlarını destekleyici sorular ve proje tabanlı öğrenme çıktıları yayınlanmaktadır.

“Proje tabanlı öğrenme” örnekleri Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik derslerini kapsıyor, en azından şimdilik. Konularla ilgili olarak, kolaylık-zorluk derecelerine göre seçilerek soru bankaları oluşturmak, çıktı almak ve uygulamak da mümkün. Ayrıca, bunlara ek olarak, Biyoloji ağırlıklı 3B Modeller, Matematik, Fizik ve Biyoloji derslerine yönelik Dinamik Uygulamalar, yine fen derslerine yönelik deneyler, alanında uzman kişilerin açıklamalarına dayanan Canlı Felsefe Sözlüğü gibi bölümler de ilgililerini bekler.

Liselerde okutulan mevcut kitaplar, üniteler düzeyinde “flip book” olarak düzenlenmiş. İlgili sayfalara yerleştirilmiş ikonlar aracılığıyla etkileşimli uygulamalara geçiliyor.
etkileşimli kitaplar
İkonlardan da görüleceği üzere, öğretmenin sınıfta rahatça açıp uygulayabildiği çeşitli çevrim içi kitap uygulamaları var: Boşluk doldurma, bulmaca, bilgi küpü, çoklu seçip, çözümlü soru, dallanmış ağaç, eşleştirme, evet/hayır, hafıza oyunu, kelime tahmin, hatta zaman çizelgesi vb. Tüm uygulamalarla, etkileşimli kitapta yer alan karekod sayesinde erişim de mümkün. Boşluk doldurmalı bir sorunun sürükle bırak yoluyla hazırlanmış etkileşimli örnekleri aşağıdaki gibi:

Etkileşimli Kitaplar
Uygulama Mart 2018’de MEB sayfasından duyurulmuş. MEB’in ilgiyle izlediğim ama sadece MEB’de görevli öğretmenlere açık birçok uygulaması dolayısıyla, bunu bu kez her nasılsa kaçırmışım. Kaldı ki, Etkileşimli Kitaplar sayfasında da “Bize yardım etmek isteyen öğretmenler arıyoruz.” ifadesine tıklayınca, şaşırmadım :( Neyse… Bu uygulamayı işlevsel buldum.