Fabl Örnekleri

La Fontaine, derlediği hayvan masallarını manzum olarak düzenlemiş ve fabl bu haliyle bir tür olarak benimsenmiştir. Aşağıda, manzum ve nesir fabl örnekleri verilmiştir.

fabl örnekleri -1: iki yanaşma

Pançatantra masallarından…

Bir keçi ile bir eşek, bir kapıda ortak yanaşma hayatı sürüyorlarmış. Keçi, eşeğe daha iyi bakıyorlar, ona daha çok yem veriyorlar diye kıskanır dururmuş eşeği. Bir gün eşeğe oyun oynamaya karar vermiş, kulağını bükmüş, demiş ki:
“Nedir bu senin çektiğin? Her yere, her işe seni koşuyorlar. Yük taşırsın, değirmeni döndürürsün. Şöyle rahat bir gün mü gördün insanoğlunun elinden? Aklını başına devşir artık. Ne yap biliyor musun? Bir bükten geçerken at kendini aşağı, ispazmoz tutmuş gibi yap. Artık bu hastalandı diye yutarlar. Sen de işten kayıttan kurtulur, başını dinlersin…”

Eşeğin de aklı yatmış buna. Keçinin dediğini tutmuş, bükten atmış kendini. Atmış ya, yara bere içinde kalmış her yanı, per perişan olmuş. Sahibi bir baytara götürmüş onu, göstermiş baytar:
“İyileşmesi için bir keçi ciğeri bulup kaynat güzelce, suyunu içir. Başka ilacı yok…’’demiş.
Sahibi de keçiyi kesmiş, ciğerini kaynatmış, eşeğe içirmiş.
“Etme kötüyü, bulursun kötüyü..” derler ya, gerçektir. Kötülük eden de, kötülük düşünen de sonunda kötülük bulur: “Kazma kuyuyu kazarlar kuyunu” hesabı.(Pançatantra Masallarından, Kemal Çağdaş, AU DTCF Yayınları, 1963)

fabl örnekleri

fabl örnekleri -2: mavi çakal

Pançatantra masallarından…

Vaktiyle bir şehrin yakınında bir mağarada bir çakal yaşardı. Bir gün çakal yiyecek aramak için şehre inmişti. Gece olmuş ve köpeklerin hücumuna uğramıştı. Kaçarken bir boyacının evine girmiş ve onun mavi boya teknesine yanlışlıkla dalmıştı. Köpekler uzaklaştıktan sonra boya teknesinden çıkan çakal soluğu ormanda aldı. Ormanın hayvanları bu renkte bir yaratığı ilk defa görüyorlardı, şaşırdılar ve korktular. Çakal onların bu halinden faydalanmak istedi. Onlara kendisinin tanrı İndra tarafından ormanın başı boş vahşi hayvanlarına krallık etmesi için gönderildiğini, kendisinin kuvvetli pençelerinin himayesi altında korkusuz yaşayabileceklerini söyledi. Ormanın hayvanları çakalın bu yüksekten atmalarına kandılar ve onun mahiyetine geçtiler. Çakal aslanı baş vezir ve kaplanı saray ağası, fili kapıcı yaptı ve çakalların hepsini ormanın bir başka bölgesine sürdü. Aradan zaman geçti, günün birinde sözde kral uzaktan başka çakalların seslerine bağırarak cevap verdi. Krallarının sesini işiten aslan ve kaplan onun bir çakal olduğunu anladılar ve hemen orada çakalı öldürdüler.

fabl örnekleri -3: aslanla fare

fabl örnekleri

fabl örnekleri -4: kaplumbağa ile iki kaz

Vaktiyle bir su kaplumbağasının iki kaz arkadaşı vardı. Birlikte bir gölde yaşarlardı. Gel zaman git zaman ülkenin o bölgesinde on iki yıl süren bir kuraklık oldu. Kazlar kendi aralarında konuşarak bir başka göle gitmeğe karar verdiler. Ve arkadaşları kaplumbağaya veda etmeğe gittiler. Kaplumbağa buna çok üzüldü ve kendisinin de bir su yaratığı olduğunu, kuraklık yüzünden çok geçmeden öleceğini onun için kendisini yalnız bırakıp gitmemelerini kazlardan rica etti. Kazlar kaplumbağaya ellerinden hiçbir şey gelmeyeceğini söylediler. Kaplumbağa kazlara bir çubuk bulup getirmelerini rica etti. Çubuğun ortasından ağzıyla sıkıca ısırdı ve böylece çubuğa tutundu. Kazlardan her biri çubuğun bir ucunu ağzına alarak uçacaklar ve bu şekilde su kaplumbağasını da gidecekleri yere taşıyacaklardı. Kazlar kaplumbağaya bu planda bir sakat nokta olduğunu söyleyerek itiraz ettiler. Uçuş sırasında kaplumbağanın hiç konuşmaması lazımdı. Aksi halde yere düşüp parçalanırdı. Kaplumbağa konuşmamak için ant içti ve yola çıkıldı. Yakındaki şehrin üzerinden uçarlarken bazı kimseler iki kazın ortalarında arabaya benzer bir şey taşıdıklarını görerek hayretler içinde bakışıp konuşuyorlardı. Onları böyle toplanmış gören kaplumbağa andını unutarak kazlara “Bu adamlar ne konuşuyorlar?” diye soracak oldu. Fakat daha ağzını açar açmaz kendini yerde buldu ve öldü.

Kaynak: Kemal Demiray, Açıklamalı Çocuk Edebiyatı Antolojisi. “Mavi Çakal” ve “Kaplumbağa ile İki Kaz” fablları için, Pançatantra Masallarından (Kemal Çağdaş, AU DTCF Yayınları, 1963) kaynağı verilmiş.

İlgili:

Fabl, Özellikleri ve İlk Örnekler (Uygulamalı)