#Fark Yaratan Eğitim Uygulama Örnekleri

#Fark Yaratan Eğitim Uygulama Örnekleri, alanlarında başarılı olmuş ve başarıları fark edilmiş 20’nin üstünde öğretmenin okullarında ve çevrelerinde gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarıyla yarattıkları değişimlere dikkat çeken bir kitap:

“Kitap, ülkemizin çeşitli yerlerinde öğretmen ya da yönetici olarak eğitim/ öğrenme sürecinde yer alan 21 başarılı eğitimcinin ‘fark yaratan uygulamaları’ndan oluşmaktadır.” (“Önsöz”)

Bu uygulamalar aracılığıyla, eğitim fakülteleri dahil, eğitimin tüm paydaşlarına ulaşmak ve bu yolla “olumlu örnekler”i çoğaltıp, “birbirimizden öğrenme”nin önünü açmak hedeflenmiş. Editörlüğünü Prof.Dr.Mustafa Yavuz, Doç.Dr.Derya Yıldız ve Dr.Deniz Gülmez’in üstlendiği #Fark Yaratan Eğitim Uygulama Örnekleri kitabının kapağında, asıl emek sahipleri de tek tek sıralanmış. Ne iyi olmuş!

#Fark Yaratan Eğitim Uygulama örnekleri

Her uygulama öncesinde, uygulayıcı öğretmenin biyografisine yer verilmiş. Şöyle bir göz attım dağılıma: Emeği geçenlerin 8’i sınıf öğretmeni, 4’ü matematikçi. Onları birer, ikişer olmak üzere, bilişim teknolojileri, fen bilgisi, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, teknoloji ve tasarım  ve okul öncesi öğretmenleri izliyor. Bazıları yönetici yahut “müdür yetkisinde öğretmen” konumunda… Ortak noktaları her daim öğrencileriyle öğrenen ve heyecanları çoğalan eğitimciler olmaları…

#fark yaratan eğitim uygulama örnekleri ne sunuyor?

Kitap, hemen tamamı bir şekilde öne çıkmış, ödüllendirilmiş proje ve uygulamalardan oluşuyor. Her uygulama, genel olarak, çalışmanın amacını ortaya koyan bir “giriş”i, “uygulama tasarımı”nı, “uygulama süreci”ni ve yanı sıra “uygulamanın değerlendirilmesi”ni içeren alt başlıklarla belli bir düzen içinde sunulmuş. Aşağıdaki bilgi kartlarının bir yüzünde proje/ uygulama adı ile amacını içeren kısa bir alıntı, diğer yüzünde ise uygulayıcı öğretmenin adı, alanı ve bu çalışmayı yürüttüğü dönemde görevli olduğu okul bilgisi yer alıyor:

İlham alacak kitap okurları için paylaşılan örnekler aracılığıyla satırlar arasından taşan kavramlar: e-Twinning, iTEC (Katılımcı Sınıf İçin Yenilikçi Teknolojiler), maker, kodlama, robotik eğitim, yenilikçilik, WEB 2.0,  STEM, dijital öğrenme ve dijital öğrenme ortamları oluşturma,  oyunlaştırma yoluyla öğrenme, yaratıcı drama yoluyla öğrenme, masallardan destek alma…

Öğrenme yolları ve araçlarıyla birlikte çevresel ortamlara kafa yorulmuş örnekler de var kitapta: Buluttan yararlanma, inovatif okul yapısı oluşturma,  eğitimi duvarların dışına taşıma/ taşırma, dezavantajlı öğrenciler için işlevsel eğitim ortamları yaratma, veliyi işe koşma…

Hayatın farklı renkleri ve gerekliliklerinin projeye dönüşmüş örnekleri: Bisikleti ve fotoğrafı çocukların hayatına sokma, finansal okuryazarlığı kavratma, toplumsal duyarlılığı pekiştirme…

Hepsi bir yana, alanımla bağlantılı olduğu için dil ve edebiyat eğitimi bağlamında daha bir merak ettiğim birkaç projeye ayrı bir paragraf açayım: Şiir dinletileri, genelde meraklı edebiyat öğretmenlerinin önemsediği bir etkinliktir. Yeni müfredatta da uygulanması istenir. Bu kitapta paylaşılan örnekte öğrenme süreci ve sanatsal duyarlılık edinme iç içe geçmiş görünüyor. Diğer uygulama sahiden farklı: Edebiyat müfredatı, bir web sitesi (OSH Radyo) üzerinden belli bir saatte radyo yayını formatında anlatılmakta ve Twitter üzerinden etkileşimli ortam sağlanmakta. Sürdürülebilir bir proje olarak hâlihazırda yayında… Edebiyat eğitimi değil ama edebiyatın eğitime aracılık ettiği başkaca iki çalışmada, çocuklara eşlik eden metin türünün masal olması, söz konusu miniklerse, elbette tesadüf değil! Birinde, baba ile çocuğun arasındaki bağı güçlendiriyor (“Baba Bana Masal Anlat”), diğerinde kodlama eğitimini daha eğlenceli kılıyor.

nurten-akkus

Nurten Akkuş, “Baba Bana Masal Anlat” projesiyle, 2018’de dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında yer aldı.

“Şehit öğretmenlerimize ithaf” edilen ve gelirinin “ihtiyacı olan öğrencilere bağışlanacağı” belirtilen #Fark Yaratan Eğitim Uygulama Örnekleri, bu yanıyla da toplumsal bir duyarlılık ve katma değer içeren bir çıktıya da sahip.

Velhasılı, satın alınası, ilham alınası, yararlanılası…

*** #Fark Yaratan Eğitim Uygulama Örnekleri (editörler:Prof.Dr.Mustafa Yavuz, Doç.Dr.Derya Yıldız ve Dr.Deniz Gülmez), Anı Yayıncılık, Ankara 1917