FRP ve Kurmaca Metinler ve Okumaya Özendirme

Sahi, hayat oyununda “wisdom” özelliğiniz 10 üzerinden kaç puan eder yahut “intelligence” düzeyiniz yahut “charisma”nız vs?

Park yürüyüşlerimizin birinin sonunda banklarda soluklanma faslı… Muhabbet, işe ve insana emek verip karşılığını alamamanın yarattığı kırıklıklara kaydı. İlkyaz şuna benzer bir şey dedi:

“Sen bir oyun kişisi olsan, ‘wisdom’ özelliğin 10 üzerinden 3 olurdu.”

Bu iyi bir şey değildi ve durumu kurtarmak lazımdı herhalde. Ekledi:

“’Intelligence 10 ve fakat wisdom 3!”

Benim bildiğim “wisdom”, çok çok iyi bir şeydi ve ben de buna yeterince sahiptim, yani aklımı kullanabilen ve bilgeliği önemseyendim filan. O, oyunlardaki “wisdom”ın karşılığının, durumlar karşısında kişinin kendini korumasına ve kurtarmasına yarayacak şekilde akıl yürütmesi ve buna uygun eylem seçimlerinde bulunması olduğunu, benim daha duygusal hareket ettiğim için çoğu kez hak etmeyenlere de çıkış yolları açtığımı ve dolayısıyla bir “kaybeden” olduğumu anlattı (Vicdana yenik düşme eşiğimden kendim dışında kimse zarar görmemiştir, kabul ediyorum).

Aradan zaman geçti. “Okuma”yla ilgili okumalar yaparken bir oyuna denk geldim. Daha doğrusu, eski bir Sabitfikir sayısında “Edebiyat Oyunları” başlıklı bir yazı ilgimi çekmiş, kesip saklamışım. O yazıdan yolum FRP’ye (meraklısına link şurada ve şurada) oyunlarına ve basit ama etkili olabilecek bir kitap okutma fikrine düştü.

Oyun için fantastik bir dünya hayal ediyorsunuz. O dünyanın genel atmosferini ve kurallarını belirleme hakkına sahipsiniz. Orada yer alacak kişilerin kim olduğunu, karakterlerinin ve statülerinin nasıl olacağını da ana hatlarıyla çizen sizsiniz. (Buraya kadar, yazarların sözcüklerle oluşturduğu kurmaca dünyalara eş bir şey yaptığınız söylenebilir pekâla. Onlar, sözcüklerle ilmik ilmik işleyerek bir dünya kuruyorlar, siz daha çok bir taslak hazırlıyorsunuz.) Bu dünyayı, bir masada toplanmış ortalama 3-4 kişiyle hayata taşıyor ve içinde yaşanacak oyunu yönlendirip yönetiyorsunuz. Önceden, kişilere, kurmaca dünyanızdaki rolleri dağıtmış, çizdiğiniz genel çerçeveye uymak üzere, rollere kafa yorarak karakter kağıtları üzerinde rollerin niteliklerini işleyip size vermelerini istemişsiniz. Siz herbirinin özelliklerine hakimsiniz ama oyuncularınız sadece kendilerini biliyorlar. Yöneticisi/sürdürücüsü/kural koyucusu olarak oyunu başlatıp oyuncuların hem sizin müdahalelerinize hem kendilerinin tercihlerine, hem zarların yarattığı şans durumlarına göre olayın ilerleyişini sağlıyorsunuz. Kağıt, kalem, zarlar ve çokça hayal gücünüz varsa, bir masa başında toplanıp bir fantastik dünyada kaybolmanız işten değil!

FRP ile kitapların dünyasını basit bir karşılaştırma içine yerleştirmek istediğimde de aşağıdaki bir tablo çıktı.

FRPKurmaca Metinler

kurgulama
herhangi biriyazar
olayı anlatma/ilerletmeoyun kurucu/yöneticianlatıcı (hakim-ilâhî)
taraflaroyuncular (ortalama 3-4 kişi)okur (kitabı okuyan kadar!)
araç-gereç      kağıt-kalem, FRP zarları, çevresine toplanılacak masa ve bolca hayal gücükitap ve okumayı mümkün kılacak ortam.
olayın türü ve niteliğifantastik, problem çözmeye odaklı, eyleme dayalı bir olayyazara kalmış…
olay kişilerioyun kurucu karakterleri ana hatlarıyla oyunculara bildirir; oyuncular karakter kağıtlarına oyundaki karakterlerinin özelliklerini ayrıntılandırarak işler.

kişilerin özelliklerini sadece kendileri ve oyunu oynatan kişi bilir.

macera akarken, kişinin baştan belirlediği özellikler ve sahip olduğu araçlarla başarı elde etme şansı, hayal ve akıl gücü kadar zarlara da bağlıdır!

yazma aşamasında her şey bellidir, sonradan müdahale olmaz (etkileşimli metinler dahil)

okudukça öğrenilir, eğer yazar baştan biyografik ayrıntılara yer vermemişse..

karakterler kendilerine baştan biçilmiş olana yazgılıdır.

bitişoyunun ve oyuncuların kapasitesine bakar, saati, zamanı yok!kitap biter, perde kapanır!

Bu arada, oyunun niteliğine göre aranan özellikler çeşitlense de genelde belirtilmesi istenen özellikler değişmez. Canavarların, güçlülerin, güçlüklerin dünyasında ezilmek istemiyorsanız sahip olmanız beklenen özellikler:Strength (güç, yetenek, cesaret), dexterity (beceri, hüner), constitution (sağlık,bünye), intelligence (zekâ), wisdom (bilgelik, karar alma becerisi), charisma (etkileyicilik). Bir örnek:

frp ve kitap metinleri
Bir FRP oyunu için karakter kağıdı örneği