Giriş ve Çıkış Kartları

Giriş ve çıkış kartları, öğrenciye dair bilgi, ilgi, merak, öğrenme kaygısı vb. öğretmenin bilme  ya da göz önünde bulundurma gereği duyacağı alanlarda, sorularına yanıt alabileceği etkin ve yaygın bir geri bildirim aracıdır. Sorular, aynı zamanda, öğrencinin de konu başlangıcında ve öğrenme sürecinin sonunda, önce kendi hazır bulunuşluğunu ve sonra edindiği yeni bilgileri kavrama düzeyini görmesini sağlar. 

giriş ve çıkış kartları yapısı

giriş ve çıkış kartlarıYeni bir edebî türün bilgisine geçileceğini, bu türün de röportaj olduğunu varsayalım. 

Giriş ve çıkış kartlarının düzenlenişi benzer, uygulama sırasına göre soruların düzenlenişi farklıdır. Dersin başında uygulanacak giriş kartında, yanıtı aranan sorular, aşağıdaki gibi, artan sırada düzenlenir:

  • x’le ilgili 1 şey
  • x’le ilgili 2 şey
  • x’le ilgili 3 şey

Dersin sonunda uygulanacak sonuç kartında ise, yanıtı aranan sorular, bu kez, azalan sırada düzenlenir:

  • x’le ilgili 3 şey
  • x’le ilgili 2 şey
  • x’le ilgili 1 şey

Her ikisinde de öğrenci yanıtları, biçimlendirici değerlendirmenin etkili bir aracı olarak, öğrenme sürecini planlamada dikkate alınmalıdır.

Giriş-çıkış kartları, grafik düzenleyici olarak en yalın şekliyle aşağıdaki gibi hazırlanabilir, sınıf düzeylerine uygun tasarımlarla ilgi çekici hale getirilebilir.