GRASPS Performans Görevi

Tasarım yoluyla öğrenme (UbD) yaklaşımında güçlü bir öğrenme kanıtı olarak GRASPS kullanılması önerilir. GRASPS, hayatta karşılığı olan bir durumun, sorunun çözümünü arayan bir performans görevidir. Performans adımları, GRASPS adını oluşturan harflerde saklıdır:

 • G – Goal (Hedef) Bir soruna dair çözüm hedefinin, görevinin bildirilmesi. Örnek: x’in doğru kullanımı )
 • R – Role (rol) Sorunun çözümüyle bağlantılı rol. Örnek: x’le ilgili firma çalışanı.
 • A – Audience (izleyici, hedef kitle) Sorunla bağlantılı hedef kitle. Örnek: x müşterileri
 • S – Situation (durum) Soruna neden olan durumu yansıtacak olay kurgusu.
 • P – Product, Performance (ürün, performans) Rol sahibi kişi ya da kişilerin yapması gereken ürünün ya da eylemin belirtilmesi
 • S – Standards & Criteria for Success (Standartlar ve başarı ölçütleri) Çözüm yolunda başarıyı değerlendirmeye esas olacak standartların ve ölçütlerin belirlenmesi.

grasps

Örnek:

 • G – Goal (Hedef) : Covid 19’tan korunma yollarıyla ilgili farkındalık oluşturmak.
 • R – Role (rol) : Halk sağlığı alanında gönüllü bir çalışan.
 • A – Audience (izleyici) : Salgın konusunda duyarlı olmayan kitle
 • S – Situation (durum) : Tüm uyarılara rağmen, basit ve etkili olduğu halde temizlik kurallarına uyulmaması, salgın sürecini uzatmakta ve riski artırmaktadır…
 • P – Product, Performance (ürün, performans) : Bilgilendirici ve etkileyici bir afiş hazırlama.
 • S – Standards & Criteria for Success (Standartlar ve başarı ölçütleri): Afişin temel özellikleri, içeriğin yerleştirilmesi, hedefe uygun etkileyiciliği için olması gereken özelliklerin önceden belirlenmesi ve ürünün bu özelliklere göre değerlendirilmesi.

Sözlü ya da yazılı bir yönerge olarak öğrencilere önden verilir ve ölçütlere göre performans değerlendirilir.