Grup Heykelleri ile Tablo Oluşturma

Öğrencilerin metinle bağ kurabilmelerinin en kolay yollarından biri, metni içselleştirebilmeleridir. Kendi bedenlerinde ortaya çıkaracakları canlandırmalar metni ne kadar kavradıklarını da gösterir.

grup heykelleri

Grup heykelleri nasıl uygulanır?

Grup heykelleri yoluyla tablo oluşturma da “donuk imge”ye benzeyen bir drama tekniğidir: Bunun için öğrenciler küçük gruplar halinde toplanır ve kendilerine verilen temaya/ içeriğe uygun bir tablo oluşturur. Grupların oluşturdukları tabloların içerikle bağı çevresinde konuşulur, tartışılır. Grupların hedefleri ile ortaya çıkan sonuç da bu değerlendirmeler içinde yer alabilir.

“Katılımcılar bu tekniği uygularken araç olarak sadece kendi bedenlerinden yararlanır. Bedenler aracılığıyla bir tablo oluşturulup imgesel bir aktarım sağlanır. Toplu bir grup heykeli veya tablo oluşturma süreci şeklinde adlandırılabilecek bu teknikten yaratıcı dramamn başlangıcını oluşturmada ya da bitmiş bir çalışmanın genel özetini yansıtmada yararlanılabilir.”(Ömer Adıgüzel, Eğitimde Yaratıcı Drama)

grup heykelleri

Kralın Fıskiyesi (Lloyd Alexander)

okuma etkinlikleri

kralın görkemli fıskiyesi


Structuring Drama Work‘te verilen örneklerden biri Lloyd Alexander’ın Kralın Fıskiyesi hikâyesiyle ilgilidir. Hikâyede, güçlü bir kral, krallığının görkemini gösterecek özelliklere sahip bir fıskiye inşa edilmesini ister. Ancak öyle bir fıskiye, köylülerin su ihtiyacının karşılanmasını engelleyecektir. Katılımcılardan önce bedenleriyle o fıskiyeyi oluşturmaları istenir.

Not: TEGV’de verdiğim Okuyorum Oynuyorum Yaratıcı Yazma etkinlikleri programında bu türden uygulama örnekleri fazlasıyla vardı. Çocukların her biri gemi, at, büyük bir nesne vb. genelde somut bir şeyin bir yönünü tamamlayan minik puzzle parçalarına dönüşüyor ve ortaya çıkan bütünle birlikte hareket ediyorlardı.

Blogda yaratıcı drama tekniklerine dayalı örneklerin tümü için: Yaratıcı Drama