Hazırlıksız Konuşma İçin Eğlenceli Öneriler

Hazırlıksız konuşma, kulağa ilk anda zor gelse de aynı oranda ek bir çalışma gerektirmeyeceği için öğrencilerin tercih edebileceği bir etkinlik de olabilir. Örnek olaylar ve somut nesneler çevresinde konuşturmak kadar, konuşma konularını kolay uygulanabilir etkinliklere dönüştürmek de ilgiyi diri tutmak açısından işe yarayacaktır. Birkaç örnek:

konusmarastgele verilecek beş görsel veya beş sözcük arasında bağlantı kurarak kısa bir öykü anlatma


hazırlıksız konuşma

Bu beş görseli sırasını değiştirerek veya aynen koruyarak bir olay çevresinde birbiriyle ilişkilendirin.

Sözcükler, dersin başında veya konuşmanın hemen öncesinde öğrencilerden de istenebilir. Mahşer-i Cümbüş benzeri, konuşma sırasında, anlık olarak kişiye sözcük söylerek, konuşmasını ona göre yönlendirmesi de istenebilir.

konusmagündelik dilde kullanılmayan veya çok az bilinen sözcükler belirleyerek, anlamının ne olabileceği üzerinde tahmin yürütme


Örnek: “Üşniye” nedir?

  • üşniye: su yosunu (doğru)
  • üşniye: Ortadoğu’da kullanılan bir kadın adı (uydurma)
  • üşniye: Argoda uyuşuk, tembel insanlar için kullanılan söz (uydurma)

Üç öğrenci bu sözcüğün anlamı üzerine sınıfa açıklamalar yapacak; açıklamalardan sadece biri doğru, diğerleri uydurulmuş olacak. (Ben sözcüğü verip ilgili öğrencileri düşünmeleri için bir iki dakikalığına ders dışına çıkarıyordum. Bir ders boyunca, sınıf mevcuduna göre, farklı sözcükler için oluşturulacak gruplamalarla, herkes konuşma fırsatı da bulabilir.)

Ayrıca bakılabilir: