Eğitimde Hikâyeleştirme (Storytelling)

Hikâyeleştirme (storytelling), son yıllarda iş dünyasının keşfettiği ve öne çıkardığı bir başarı stratejisi gibi görünse de asıl keşfi, fabl ve masalların anlatıldığı çoook eski zamanlarda bile eğlence amaçlı değil, eğitim amaçlı ortaya çıkmıştır. Fabllar da masallar da insanlara “örnek olay” üzerinden mesajlar iletmeye yönelik anlatılardır.

hikâyeleştirme

Olay ilgi çekici ise gelişimi ve nasıl sonuçlanacağı, asıl sürükleyici ögeyi, merakı tetikler. Bu merak ve olay üstünden gösterme kısmı, hikâyeleştirmeyi, günümüzde de eğitimin önemli araçlarından biri olarak öne çıkarmaktadır. Mesela, yaratıcı drama teknikleri büyük ölçüde, kurgulanmış bir olay etrafında geliştirilir. Hatta, eğlenceli, merak uyandırıcı, sürükleyici bir eğitim aracı olarak oyunlaştırmanın (gamification) da özünde bir hikâye ve bu hikâyenin ilerleyişini sağlayan görevler / yönlendirmeler vardır.

hikâyeleştirme, eğitimde hangi yollarla uygulanır?

Örnek olay, yaratıcı drama ve oyunlaştırma gibi yöntem, teknik ve uygulamalar yoluyla bir konu/sorun somutlaştırılarak sunulur ve çözüm yolları bu somut olay üzerinden aranır.

Hikâyeleştirme, eğitime ne katar?

& Hikâyeleştirme konuyu/ sorunu bir olay üzerinden somutlaştırmaya dayandığı için, daha görünür, elle tutulur hale getirir. Dolayısıyla bu görünür konuya/ soruna eğilmek kolaylaştırıcı olur.

& Hikâyenin dayandığı olay merak uyandırıcı ise, öğrenci için sonucun ne çıkacağı ya da nereye evrileceği sorusu da derse bağlayıcı olur.

& Hikâyenin içerdiği sorunun çözümünü aramak, bu arayışta alınan yollar, öğrenci için geliştirici olur.