Hikâyenin Yapı Unsurları

Hikâyenin yapı unsurları, birlikte olayı oluşturan ve birbirine bağlı gelişen parçalardır: Olay, olayın geçtiği zaman, gerçekleştiği yer, olaya maruz kalan kişiler ve nihayet olayın anlatıcısı. Bu parçalar, yazarın tercihine ve anlatıcıya çizdiği bakış açısına göre biçimlenerek bir yapı oluşturur.

“kefil”de hikâyenin yapı unsurları olarak kişi, yer, zaman, olay ve anlatıcı


Aşağıda, Schiller’in Kefil hikâyesi üzerinden, hikâyenin dokusunu oluşturan unsurlar; birbirlerine etkilerini de verecek şekilde ana hatlarıyla gösterilmiştir. “Kefil”; dostluğun karşılıksız güven ve özveriye dayalı yanına vurgu yapmasının yanı sıra, öğrencilerin konuyu kavraması açısından da tipik ve kolay anlaşılır malzeme sunduğu için elverişli bir metindir.

İşaretli bölümlerin üzerine tıklandığında ilgili bilgiler görünecektir.

kefil

kefil
olay kişiler

olay

İdama mahkum bir zanlının, kız kardeşinin nişanı için üç gün süre istemesi ve bu süre için yerine kefil olarak bir dostunu göstermesi; dostunun bunu kabul etmesi...Meros’un sözünü
yerine getirmek için tüm zorluklara rağmen yılmaması...

kişiler

  • Meros-Sirakuza kralını öldürmek istediği için idama mahkum edilen kişi.
  • Denis-Sirakuza kralı
  • Meros’un arkadaşı-ölüm riskine rağmen dostu için kefilliği koşulsuz eden kişi
  • Haydutlar-Meros’un dönüş yolunda sözünü yerine getirmesinin önündeki
    zorlu engel
  • İki yolcu ve Meros’un uşağı- Meros’un dostunun idam edilmek üzere olduğu bilgisini onlardan duyması ama yine de vazgeçmemesi

Dostunun canını tehlikeye atmamak için olağanüstü çaba harcayan adamın önünde üç gün gibi çok kısıtlı bir zaman diliminin olması, çabasını ve dostuna verdiği değeri göstermek açısından önemli bir ayrıntıdır.

• Nişan için gidilen yerin uzak olması, zamanla yarış için zorluk.
• Dağlık alan, yoğun yağmurla köprünün yıkılması-Meros’u zorlayan coğrafî koşullar