İlişkilendirme Alanı ile Birbirine Bağlı İçerikleri Belirleme

İlişkilendirme alanı *, eskilerin “efradını câmi, ağyarını mani” dedikleri türden bir çalışmayı gerektirir. Başka bir ifade ile, öğrenciler kendilerine verilen materyali, konuyla doğrudan ilişkisine göre sıralar. İlişkilendirme, konuyla bağlantılı olanın öne çekilmesine bağlantısız olanın geriye atılmasına dayanır.
& İkili veya daha büyük gruplarla uygulanır.
& Gruplara , aşağıdaki gibi iç içe dört bölümden oluşan bir şablonun yer aldığı A4 ya da A3 kağıtlar verilir. Tahtaya da bu şablon çizlebilir ya da bir panoya iliştirilebilir. Üzerinde işlem yapılabilir her ortam uygundur.

ilişkilendirme alanı
& İlişkilendirme alanı içinde tam ortada, üzerinde çalışılacak anahtar soru bulunur.
& Çalışma materyali olarak kullanılacak ifade ya da görsel kartları da gruplara dağıtılır. Gruplardan istenen;

  • Soruyla doğrudan bağlantılı materyali şablondaki “en ilgili” alana,
  • Soruyla bir şekilde bağ kurulabilecek materyali, “ilgili” alana,
  • Diğerlerini de “ilgisiz” alana yerleştirmeleridir.

Yerleştirme, ifadelerin yeniden yazımı, yapışkanlı kağıt ise şablona iliştirilmesi vb. olabilir. Çalışma sonuçları öğrencilerle birlikte değerlendirilir.

İlgili:

Sıralama, Önceliklendirme, Karşılaştırma

Grafik düzenleyiciler

*Active Learning and Teaching Methods  For Key Stages 1&2(Northern Ireland Curriculum)