Bilginin Hatırlanmasında “Bulmaca”yı Kullanma

Farklı bulmaca teknikleri, bilginin basit düzeyde hatırlanmasına yönelik uygulamalar için yararlanılabilecek seçeneklerdendir. Aşağıdaki örnekte, Yaşar Kemal’in İnce Memed romanıyla ilgili, tamamen bilgiye dayalı,  “hatırlama” düzeyinde bir bulmaca örneği yer almaktadır. Dönemlik bir okuma çalışmasının, değerlendirmelerden önce, belli sayfa aralıklarında okunup okunmadığını belirlemek için “crossword” ortamlarından birinde hazırlanmış ve uygulanmıştı.

bulmaca

Sorular iki gruptu:

 • 1-Bilgisini verip kişi, yer ve kavram adlarının ilgili boşluklara yazılmasını isteme
 • 2-Kişi, yer ve kavram adları verip bunlarla ilgili bulmaca sorularını öğrencilerin yazmasını isteme.

İkinci soru elbette daha uğraştırıcıydı ama daha geliştirici ve bu çalışmada performans notu için gerekli adımlardan biriydi.

Bulmaca üzerinden İnce Memed romanındaki kişi, yer ve nesnelerin hatırlanması… Görseldeki ilgili satır ve sütunlara tıklandığında yanıtlar görülebilir.

ince memed

Pancar Hosuk (Hösük)

Kırmızı fes

Koca Ahmet

Değirmenoluk

Hasan Onbasi (Onbaşı)

Cabbar

Yüreğir

Suleyman Emmi (Süleyman)

Horali (Horalı)

Deli Durdu

Peryavşan

Topal Ali

Done (Döne)

Asım Çavuş

Recep Çavuş

Kerimoglu (Kerimoğlu)

Arzuhalci

Hatce

Abdi Ağa

Veli

bulmaca soruları

 • 1- Topal Ali’yi İnce Memet’i aramaması yönünde ikna etmeye çalışan kişi
 • 2- Eşkiyaların taktığı fes.
 • 3- Eski bir eşkıya, İnce Memet’in hayran olduğu, Robin Hood gibi eşkiyalığı zenginlere olan kişi.
 • 4- İnce Memet’in köyü
 • 5- İnce Memet’le arkadaşının Adana’da handa karşılaştığı ve onlara başka diyarları anlatan kişi
 • 6- Deli Durdu’nun adamlarından biri
 • 7- Denize kıyısı olan, İnce Memet’in hayalini süsleyen kasaba
 • 8- İnce Memet’e her başı sıkıştığında evini açan köylü
 • 9- Deli Durdu’nun adamlarından biri
 • 10-İnce Memet’in aylarca yanında kaldığı eşkiya
 • 11-Akdenizde yetişen bir ot, Deli Durdu’nun bölgesinde var.
 • 12-İz sürmesiyle ünlü ve Memet’in yerini bulan kişi
 • 13- İnce Memet’in annesi
 • 14- Deli Durdu çetesini saran askerin başı
 • 15- Deli Durdu’nun adamlarından biri
 • 16- İnce Memet’le Recep Çavuş’a yardım eden ama Deli Durdu’nun eşkiyalığına maruz kalan kişi
 • 17- Hatçe’nin annesinin H.için dilekçe yazdırdığı kişi
 • 18- İnce Memet’in sevdiği kız
 • 19- Değirmenoluk köyünün ağası
 • 20- Abdi Ağa’nın yeğeni, Hatçe’nin öldürülen nişanlısı