İstasyon Tekniği ile İş Birlikli Çalışma

İstasyon tekniği, bir eğitim uygulaması olarak, öğrencilere sorun çözmeye dayalı iş birlikli öğrenme ortamı sunar. Öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını gözden geçirip değerlendirebilmeleri, bu tekniği akran öğrenmesi için de işlevsel kılar.

istasyon tekniği

istasyon tekniği nasıl uygulanır?

  1. Öğrenciler küçük gruplara ayrılır.
  2. Grup sayısı kadar, her grubun üzerinde çalışacağı soru ya da sorunun yer aldığı “istasyon”lar oluşturulur. (Yüz yüze de grup masaları, online ortamda Google doküman, Jamboard, Padlet vb. etkileşimli çalışılabilecek ortamlar…)
  3. Soru ile birlikte, her istasyonda uygulama adımlarını içeren yönergelerin de bulunması doğru olur.
  4. Her grup, başına geçtiği masada, yönerge doğrultusunda ve verilecek süreye uyarak istenen görevi yapar.
  5. Süre sonunda, saat yönünde, gruplar yan masaya / etkileşimli ortamda öğretmenin yönlendirdiği alana geçer. Geçtiği yeni alandaki çalışmaya devam eder. Bu aşamada, yönerge doğrultusunda, çalışmaya yönelik düzeltme, ekleme, çıkarma vb. yapılır.
  6. Her grup kendi istasyonu dışındaki tüm istasyonları dolaşıp istenen görevleri tamamlayınca uygulama biter.

istasyon tekniği için uygulama önerileri:

  • Ders içeriğinin örneği olan bir metin ya da aynı özellikleri içeren farklı metinler istasyonlara bırakılır. Metinle ilgili yapılması istenen görevler de yazılı olarak istasyonlarda bulunur. (Yazılı olması her zaman tercih edilir.) Uygulama bittiğinde, öğretmen öğrencileriyle birlikte sonuçları değerlendirir.
  • Zincir hikaye yazımı istasyona da uygulanabilir. Her istasyonda başlatılan metin yazımı, grupların diğer istasyonlara geçişiyle devam ettirilir. Her grup gittiği istasyonda bulduğu metni devam ettirir. Uygulama bittiğinde, ders içeriğiyle uyumlu çalışma sonuçları paylaşılır.