Jigsaw (Ayrılıp Birleşme) ile Akran Öğrenmesi

Jigsaw bir grup çalışması olarak, iş birlikli öğrenmenin, dolayısıyla akran öğrenmesinin güzel örneklerindendir.

jigsaw

 • Grup çalışmasına dayanır.
 • Sınıf gruplara ayrılır.
 • Her gruba, aynı konu, bölünmüş alt konu başlıklarıyla dağıtılır. (Öğrenci de seçebilir.)
 • Öğretmen çalışma yönergesini sunar.
 • Yönerge doğrultusunda, sırasıyla;
  • Önce, her grupta, her öğrenci, alt konu başlıklarından birine çalışır.
  • Sonra, her grubun aynı alt başlığı çalışmış öğrencileri bir araya gelerek öğrendiklerini birbirleriyle paylaşır.
  • Öğrenciler tekrar kendi gruplarına dönerek, konuya ilişkin edindikleri birikimleri birbirleriyle paylaşırlar.
  • Öğrenme sürecinin sonunda, raporlarını hazırlar ve sunarlar.

Ayrıntılı bilgi için bakılabilir: Jigsaw (ayrılıp-birleşme) Tekniği