Jigsaw (Ayrılıp Birleşme) ile Akran Öğrenmesi

Jigsaw (ayrılıp birleşme) bir grup çalışması olarak, iş birlikli öğrenmenin, dolayısıyla akran öğrenmesinin güzel örneklerindendir. Bir konunun alt başlıklarının ya da farklı yönlerinin, uzman gruplarında tartışılmasına ve uzman grup üyelerinin çalışma sonuçlarını, kendi ana grubunun üyeleriyle paylaşmasına dayanan bir tekniktir.

jigsaw

Jigsaw uygulama:

 • Öğretmen;
  • Sınıfı 4-5 kişilik ana gruplara ayırır.
  • Üzerinde çalışılacak ana konunun, alt konu başlıkları ya da irdelenecek farklı yönlerini belirler.
  • Çalışma yönergesini ve varsa ilgili çalışma kağıdını da hazırlar.
 • Ana gruplardaki öğrenciler, önce, çalışacakları alt başlık için birer uzmanlık grubuna geçer. Sonra yönerge doğrultusunda, sırasıyla aşağıdaki süreci izler:
  • Önce, her uzmanlık grubunda, her öğrenci, alt konu başlıklarından birine çalışır.
  • Sonra, aynı alt başlığı çalışmış öğrenciler, kendi ana gruplarına dönerek öğrendiklerini birbirleriyle paylaşır.
  • Öğrenme sürecinin sonunda, raporlarını hazırlar ve sunarlar.

Ayrıntılı bilgi için bakılabilir: Jigsaw (ayrılıp-birleşme) Tekniği