Kalıcı Anlama ve Somut Kanıtları

Tasarım yoluyla anlama sürecinde, esas olan “kalıcı anlama”dır. Bunun somut göstergeleri de bilinçli seçilen “performans görevleri”nin uygulanma süreçlerinde izlenir.

kalıcı anlama

Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding bu Design / UbD) şablonunda öğrenmeyi gösterecek “kanıtlar”, ikinci aşamayı oluşturur ve iki gruba ayrılır:

  1. Süreç odaklı / biçimlendirici / sonuçlarıyla öğrenmeyi görünür kılacak “Performans Görevleri
  2. Sonuç odaklı / özetleyici / notlandırmaya dayalı akademik değerlendirmeleri içeren geleneksel ölçme ve değerlendirme araçları ile ödevlere yer verilen “Diğer Kanıtlar”

Performans görevleri, genelde, öğrenme süreçlerinde yer verilen ya da kalıcı öğrenme düzeyini belirlemede kullanılan materyaller ile uygulanan yöntem ve tekniklerden oluşur. Ana şablonda, uygulanacağı belirtilen tekniklerin, anlamanın 6 yönünden hangisini ya da hangilerini göstereceği de belirtilir.

Grant Wiggins ve Jay McTighe, The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units‘de (ASCD, 2011), kalıcı anlama için somut anlama kanıtlarını gösterecek eylem sözcüklerini de örneklemiştir:

İlgili: