Kapalı Uçlu Soru Türleri

Online olarak da yaygın kullanılan çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış, boşluk doldurma vb. kapalı uçlu soru türleri, yanıtı tek ve tartışmasız sorulara dayanır.

kapalı uçlu soru türleri :

& çoktan seçmeli seçeneklere dayalı

kapalı uçlu soru türleri

& doğru/yanlış seçenekli
kapalı uçlu soru türleri
& eşleştirmeye dayalı (sürükle-bırak da dahil)

& boşluk doldurmaya dayalı

boşluk

Bağlantılı: