Kar Topu Tekniği ile Öğrenme, Tartışma

Kar topu tekniği tartışmaya elverişli tüm öğrenme süreçlerinde etkin kullanılabilecek bir grup çalışmasıdır.

Kar topu bir öğrenme tekniği olarak nasıl uygulanır?

Kar topu tekniği, kar tanelerinin kar topuna dönüşmesi gibi, bir konuda, bir kişinin görüşünden başlayarak ve görüşlerin sürekli ikiye katlayarak arttığı bir tartışma tekniğidir. Biri, katlanarak artan yanıyla; diğeri, kağıtların buruşturularak top haline getirilmiş haliyle biçimsel açıdan kar topuna benzeyen üç farklı uygulanışı yaygındır. Öğrenme sürecinde öğrenciyi etkin kılan bir tekniktir.

kar topu

& katlanarak artan tartışma gruplarıyla uygulanması:

  • 1.yol:
    • Öğretmen bir konu veya sorunu tercih ettiği şekliyle sınıfa sunar (bilgiyi veya sorunu içeren metin dağıtma -farklı gruplara konunun farklı boyutlarını içeren metinler de verebilir-, sınıfa bir soru yöneltme vs.)
    • Öğrenciler, sunulanı önce bireysel olarak kavramaya çalışır; sonra, sırasıyla ikişerli, dörderli, sekizli vb. olacak şekilde, katlayarak artan gruplar içinde konu veya sorun neyse, birlikte kavramaya veya tartışmaya devam eder. (Örnek: Roman kişilerinin bir konudaki tutumlarının değerlendirilmesi, bir dönemin/ kavramın/ sanatın vb. karakteristik özelliklerinin dağıtan bilgi parçaları üzerinden öğrencilerce tartışılarak kavranması)

Sayı arttıkça görüşlerin ifadesi de toparlanması da zorlaşabilir. Ders sonunda, grupların edindiği bilgi veya ileri sürdüğü görüşler toparlanır.

  • 2.yol:
    • Öğretmen, yukarıda belirtilen şekilde uygulanmasını beklediği görevi, oluşturulmuş 4-6’lı gruplara dağıtır. Her gruptaki öğrenci, önüne gelen kağıttaki görevi yaparak sağındaki öğrenciye verir. Bu şekilde dolaşan kağıt, ilk başlayana geldiğinde, görev tamamlanmış olur. (Birkaç örnek: Öğrencilerimin doğum günlerinde, gruplara üzerinde doğum günü olan öğrencimin adı yazılı bir A4 kağıdı dağıtarak herkesin birer cümle yazmasını istemiştim.  Kağıtları da öğrencime vermiştik. Bir seminer dersinde, hoca, bu yolla bizden seminer sürecini değerlendirmemizi istemişti.)

top haline getirilmiş haliyle kar topuna benzeyen kağıtlarla uygulanması:

Daha küçük yaşlara uygun gibi görünen bu tarzda, öğrenciler, kendilerine dağıtılan boş kağıtlara bir soru, kavram, duygu ifadesi vb. yazar ve buruşturarak top haline getirdiği kağıtları, seçilen bir düzen dahilinde birbirlerine atarlar. Kağıdı alan öğrenci, kağıdın içeriğine göre yanıt verir.

İlgili:

Yaratıcı Drama