Karagöz-Hacivat Sohbetlerinin Karakteristik Yapısı

Aşağıdaki metinde Karagöz-Hacivat oyununun tipik üç özelliğini gösteren satırların altını çizelim.


(Metinde işaretli kısımlara tıklandığında yanıtlar görülebilir.)

karagöz-da

karagöz-da

Her zaman Hacivat'ın bilgiyi, Karagöz'ün gündelik hayatın ihtiyaçlarını öne çıkarması.

Hacivat'ın sürekli Karagöz'ün bilgi veya davranış hatalarını düzeltmesi

Diyalog sonundaki "düşünürsün-üşüşürsün" sözcüklerindeki gibi, ses benzerliklerine dayalı ritmik söyleyişlere sıklıkla yer verilmesi

*Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, eğitici bir çalışma için kullanıp yayınladığı bir Karagöz-Hacivat metni…