Katmanlı Görevler Vererek Farklılaştırma

Her adımı ustaca planlanmış, öğrenci profillerine göre farklılaştırılmış uygulamalar, gerçek anlamda kalıcı öğrenmenin önünü açar. Katmanlı görevler hazırlama ve uygulama, sınıfını ve öğrencilerini iyi tanıyan bir öğretmen için farklılaştırmanın en etkili yollarındandır.

Aşağıdaki bilgilerin kaynağında*, katmanlı görevler kayakçıların kayma sürecine benzetilerek somutlaştırılmıştır: Kayakçılar toplu halde tepeden inmeye başlar, yolda birbirlerinden ayrılır ve tepenin sonunda bir araya gelirler. Bu kademeli süreç, katmanlı görevlerin kurgusunda da bulunur. Öğrenciler aynı hedef için, farklı adımlar atarak ilerler ve görevlerini yerine getirdiklerinde aynı noktada buluşurlar. Görevler farklı adımlar içerse de öğrenme hedefleri, tüm gruplar için aynıdır, değişmez.

Katmanlı görevler hazırlanırken, aynı hedefe farklılaştırılmış etkinliklerle ulaşmak üzere, dikkat edilmesi gereken ayrıntılar:

  • Görevler, bireysel ya da grup profillerinin ilgi, öğrenme hızı ve tarzına göre tasarlanmalı. Bunun için;
    • Önce, gruplardan birinin uygulayacağı bir etkinlik planlanmalı. (Etkinlik orta veya üst düzey gruba uygun olabilir.)
    • Ardından, aynı etkinlik, öğrenci profilinin gereklerine göre içerikte, süreçte ya da üründe değişiklik yapılacak şekilde diğer gruplar için düzenlenmeli.
  • Her grup için, katmanlı görevler adım adım tanımlanmalı. Güçlü bir yönerge, öğrencilerin öğretmenden bağımsız çalışabilmesini kolaylaştırır.
  • Değerlendirme ölçütleri belirlenmeli.
  • Etkinlikler, öğrencileri olumsuz yönde ayrıştırıcı olmamalı; farklı ve onlara seslenebilen seçenekler olarak algılanmalıdır. Ortak bir başlangıç ve kapanış bu açıdan iyi olacaktır. Ortak bir soruyla ya da adımla başlama gibi…
  • Görev dağılımlarını öğretmen yapmalıdır.

Öğretmenin yukarıda ifade edilen ayrıntıları göz önünde bulundurarak önceden belirlediği gruplara, aşağıdaki görevler verilir:

katmanlı görevler

İlgili:

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD)