Kavram Haritası ile Hiyerarşik İlişki Ağını Kurma

Kavram haritası (concept map) bir konuyu tüm bağlantılarıyla ortaya koyan görsel bir bilgi haritasıdır. Bir kavram haritası oluşturmak için;

  • Odak kavramdan başlayarak hiyerarşik biçimde bağlantılı kavramlara doğru açılan bir tablo oluşturulur.
  • Bağlantılı her kavram, sadece bir kez kullanılır.
  • İlişkilendirmeler birbirine bağlanarak gösterilir.

kavram haritası

Kavram haritaları, herhangi bir konunun ana hatlarını birbiriyle bağlantılı ortaya koyduğu için, istenen bir kavram haritasını yapabilen öğrenci, konuyu genel yapısıyla kavrayabildiğini de göstermiş olur. Bu yanıyla, biçimlendirici değerlendirme için kullanılan tekniklerdendir. Hazır bulunuşluk için konu öncesinde, ön bilgiyi görmek için ya da ders sonunda öğrenme düzeyini görmek için uygulatılabilir.