Kavram Haritası ile Hiyerarşik İlişki Ağını Kurma

 

Kavram haritası (concept map), kavramlar arasındaki ilişkileri, tüm bağlantılarıyla ortaya koymaya imkân veren, hiyerarşik bir ağ içinde görünür ve anlaşılır kılan bir sınıflandırma tekniğidir; görsel bir bilgi haritasıdır.

Bir kavram haritası oluşturmak için

  • Bir ana kavram belirlenir.
  • Odak kavramdan başlayarak, bu kavramın alt kavramları, yatay ve dikey bir hiyerarşide sıralanır. 
  • Kavramlar, haritada, hiyerarşik olarak ve sadece bir kez kullanılacak şekilde yer alır.
  • İlişkilendirmeler birbirine bağlanarak gösterilir.
  • Kavramlar arasındaki bağlantı çubuklarına, bağlantı nedeni yazılabilir.

kavram haritası

Kavram haritaları, herhangi bir konunun ana hatlarını birbiriyle bağlantılı ortaya koyduğu için, istenen bir kavram haritasını yapabilen öğrenci, konuyu genel yapısıyla kavrayabildiğini de göstermiş olur. Bu yanıyla, biçimlendirici değerlendirme için kullanılan tekniklerdendir. Hazır bulunuşluk için konu öncesinde, ön bilgiyi görmek için ya da ders sonunda öğrenme düzeyini görmek için uygulatılabilir.