Kısa Yanıtlı Uygulamalar ile Biçimlendirici Değerlendirme

Kısa yanıtlı uygulamalar, öğrencinin anladığını en kısa yoldan yansıtabildiği hızlı veri sunan biçimlendirici değerlendirme araçlarıdır. Bu tür teknikler, bir metnin ana çerçevesini bir sözcükle, bir söz öbeğiyle, bir cümleyle ya da sayısı sınırlanmış sözcüklerle ifade etme üzerine kuruludur. 

Sınıf içinde, zaman kazandıran, hızlı veri sunan biçimlendirici değerlendirme araçları olarak da kullanılan kısa yanıtlı uygulamalar, öğrenciyi, anladığını en kısa yoldan yansıtabileceği en doğru ifadeyi bulmaya yönlendirir. Geniş bir çerçeveyi, kısa ifadelerle özetleyebilme çalışmaları; öğrencilere, bir bilginin özünü belirlerlen, gereksiz ayrıntıları eleyebilme becerisi de kazandıracaktır.

kısa yanıtlı

kısa yanıtlı uygulamalar ile bilginin özünü en kısa ve doğru biçimde ifade etme

Bir metnin okunması yahut bir konunun işlenmesi tamamlandığında, aşağıdaki türden kısa yanıtlı uygulamalar ile öğrencinin özü ne kadar kavrandığı yoklanabilir:

 • Okuduğu bir metne ve metinle ilgili olabilecek bir görsele, onu en iyi ifade edecek bir başlık ya da görsel altı ifade yazdırma.
 • Bir dakika içinde yanıtlanacak ve konunun özünü yoklayacak bir dakika sorusu yöneltme. Yanıtlar, yazılı olarak alınır.
 • Ders konusuna, okunan metne ilişkin neyin kavrandığını;
  • Özetleyici bir cümle ile yazılmasını isteme.
  • Bir üstteki seçeneği 5N1K sorularına yanıt verecek şekilde isteme
  • Özü en güçlü yansıtacak sadece bir anahtar kavramın belirlenmesini isteme
  • Bir gazete manşeti, bir tweet cümlesi vb. şeklinde isteme

Yazılı istenen bütün bu kısa yanıtlı uygulamaların yazılı olarak toplanacak sonuçları, öğretmene de konunun kavranma düzeyine, hatta varsa yanlış anlamalara ilişkin kanıtlar sunar.