Kolaj Yoluyla Bir Kavramı, Düşünceyi Görselleştirme

Kolaj (collage), öğrencilerin farklı nesneleri kullanarak, farklı konu ya da kavramları, görsel, yaratıcı ve ilgi çekici bir şekilde somutlaştırmalarını sağlayan bir tekniktir.kolaj

Phinsh Collage Maker

kolaj nasıl uygulanır?

Uygulama adımları, aşağıda belirtilen kaynaktan alınmıştır.

  1. İkili ya da dörderli gruplar oluşturulur.
  2. Her gruba, kolaj yapmaya uygun malzeme (dergi, gazete, renkli kağıtlar vb.) ile kalem, yapıştırıcı ve makas dağıtılır. Önceden bilgi verilmişse, yanlarında getirmeleri de istenebilir.
  3. Grupların, verilen malzemeleri kullanarak, kendilerine önden verilecek “bir kelime, fikir, konu veya kavram”ı yansıtacak bir ürün çıkarmaları gerekir.
  4. Gruplar kolaj çalışmalarını tamamlayınca, diğer grupların çalışmalarını görebilir.
  5. Gruplardan birer öğrenci çalışmayı sınıfa sunar.
  6. Öğrenciler İki Yıldız ve Bir Dilek tekniğini kullanarak akran değerlendirmesi yapabilir.

Kaynak: Active Learning and Teaching Methods  For Key Stages 1&2 (Northern Ireland Curriculum)