Konuşma Becerisini Geliştirme Etkinlikleri-1

Okuduğum, Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler”(Mehmet Kurudayıoğlu –Konuşma Eğitimi kitabı da var-) yazısında, öğrencileri kitle karşısında konuşmaya teşvik edecek ve konuşma becerisini geliştirme için uygulanabilecek basit ama etkili konuşma etkinlikleri ve konuları önerilmiş. Öneriler öncesinde, iyi konuşan öğretmen ile bu yönde becerisi gelişmiş öğrencilerin konuşmalarının öğrencilere de rol model olacağı vurgulanmış. Önemli bir uyarı da yapılmış:

“Bu tür etkinliklerde öğretmenin dikkat etmesi gereken husus, öğrencilerin anlatımı sırasında yapmış oldukları küçük anlatım hatalarını öğrencinin anlatımını kesip düzeltmemesidir. “

Gerçekten böylesi bir davranış, öğrencinin o hatayı yapmamaya çalışırken daha çok zorlanmasına, üst üste aynı hatayı yinelenmesine ve psikolojik açıdan huzursuz olmasına yol açmaktadır.

konuşma becerisini geliştirme

makalede önerilen ve değişik kaynaklardan derlenmiş uygulama bilgilerini de içeren konuşma becerisini geliştirme önerileri:

(Blogda örneği olan veya benzeşen etkinlik önerilerinin linklerini de ekledim)

uygun sorularla konuşma ortamı oluşturmak.

Yanıtı kısa olmayan ve alınan yanıtları geliştiren yeni sorular, konuşmanın geliştirilmesine de yardımcı olacaktır.

hazırlıklı konuşma için okunan metinleri paylaşma:

  • Masal, öykü, roman gibi olay aktarımına dayalı anlatımlar, soyut konularda konuşmaktan çok daha kolay ve merak uyandırıcıdır. Dolayısıyla masal, öykü anlatımıdır. Bu anlatımda öğrenci anlatacağı
  • Gazete ve dergilerden okunan bir yazının sınıfla paylaşılması.
dinletilen metin üzerine konuşma:

“Bu çalışma aktif dinleme ve dinlediklerini kendi ifadeleri ile anlatmaları yolunda önemlidir.”

metin tamamlamaya dayalı konuşma:

Metinlerde yer alan olayların sonuçlarını tahmin etme çalışmaları da konuşma eğitiminde kullanılabilecek etkinliklerdendir. Örneğin şöyle bir çalışma yapılabilir; metinde, hikayede, görüntüde gösterilen durumun sonuçlarının öğrenciler tarafından sıralanması istenebilir. Bu durumdan sonra da metindeki durumdan az sonra ya da gelecekte olabilecekler tahmin ettirilebilir. Sonuçlar resimlere, olaylara, düşüncelere ve nedenlere bakılarak tahmin edildiği gibi resimlerin, olayların, düşüncelerin ve nedenlerin şartları değiştirilebilir. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrenciler yeni sonuçları tahmin edebilirler.”

Makalede yer alan diğer öneriler şurada