Konuşma Becerisini Geliştirme Etkinlikleri-2

Öncesi… Mehmet Kurudayıoğlu’nun “Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler” yazısında, konuşma becerisini geliştirme önerileri dışında, “konuşmanın zihinsel süreçlerinin geliştirilmesine yönelik” uygulanabilecek çalışmalara da yer vermiş:

sınıflandırma çalışmaları yapma

Herhangi bir konuda veya metin içinde geçen kavram, kişi vb. çevresinde sınıflama yaptırılabilir:

“Bilginin beyinde depolanması eğer düzensiz olursa insanlar konuşurlarken bu bilgileri anında geri getirip konuşmasında kullanamazlar. Bu da anlatımda başarısızlığa yol açar. Sınıflandırma bu açından çok önemlidir.”

hayal kurma ve bu hayalleri sınıfta anlatma çalışmaları

konuşma becerisini geliştirme

farklı etkinlikler içinde konuşma

“Metinleri seslendirme güçlerini artırır. Birlikte okuma alışkanlığını sağlar.”

  • Resim , grafik veya karikatürler üzerine konuşma

“Resimler hakkında konuşturma öğrencilerin gözlem gücünü geliştirir, kelime hazinesini zenginleştirir, her öğrencinin farklı bir bakış açısı olacağından diğer öğrencilerin bakış açılarının genişlemesini sağlar.”

Konuşma eğitiminde drama teknikleri

  • Drama çalışmaları

Konuşma eğitiminde yararlanılabilecek eğitim teknikleri arasında özellikle yaratıcı drama teknikleri de önemli bir yer tutar. Bu teknikler, hem sosyal bir ortamın etkin bir üyesi olabilmek, konuşma heyecanını gidermek, etkinlik içinde eğlenerek üretmek vb. yönleriyle hem de içerdiği, özellikle bir role bürünmeye dayalı canlandırmalar ile bir konuyu tartışmaya dayalı etkinliklerle öğrencinin iletişim becerilerini de destekler.(Drama Teknikleri)

bir kişiyi sözlü olarak anlatma, tasvir ve tahlil etme

“Anlatımda önce fiziksel daha sonra karakter özelliklerinin anlatılmasına öğrencilerin dikkati çekilir.”

öğrenci için en kolay yol, bildiği, yaşadığı, tanık olduğu hakkında konuşmaktır.

    • Anı anlatmak, kişisel duygu ve deneyimleri paylaşmanın sağlayacağı rahatlıkla, bu açıdan iyi bir çıkış noktasıdır.
    • Gezi anlatmak da somut gözlemlerin aktarımına dayandığı için tercih edilecek konular arasında yer almalıdır.
    • Bir davranış üzerine 1-2 dakikalık hazırlıksız konuşma yaptırma

Bu öneri grubuna uygun etkinlik önerileri: Farklı Metin Türlerinde Konuşma Etkinlikleri

tartışma yollarından yararlanma ve “beyin fırtınası”na zemin hazırlama

Tartışmaya dayalı konuşma etkinlikleri için ayrıca bakılabilir: Drama Teknikleri