Konuşma Becerisini Oyunlarla Geliştirmek

Öncesi… Mehmet Kurudayıoğlu’nun “Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler” yazısının son bölümü, konuşma becerisini oyunlarla geliştirmek için uygulanabilecek etkinlik önerilerini içeriyor. Sessiz sinema veya atasözü birleştirme gibi bazı oyunların konuşma için ne kadar etkili olduğu tartışılır ama uygulanabilecek birçok etkinlik sıralanmış:

konusma

konuşma becerisini geliştirme için oyunlar:


 • Son Harf (Bir önceki öğrencinin söylediği kelimenin son harfiyle başlayan bir sözcüğü söylemeye çalışma.)
 • Kulaktan Kulağa
 • Sözcük Anlatımı (Öğretmenin belirleyeceği bir sözcüğü konuşarak anlatmaya çalışma. TABU oyunu gibi.)
 • Sesli Sinema

“Sessiz sinemanın sözcünün ve grubun konuşmasına izin vererek oynatma şeklidir. Sözcü filmde geçen kelimeleri tanımlayarak; sıfat, isim, veya fiil olduklarını belirterek, soyut ya da somut olduklarını söyleyerek ve kelimeleri betimleyen diğer özelliklerden söz ederek anlatmaya çalışır. Bu oyunda grupla sözcü arasında kurulacak soru-cevap diyaloğu çok önemlidir. Özellikle ilk uygulamalarda öğretmenin arayı girip yönlendirici bazı sorular sorması gerekir. Sesli fillm oyununu konuşma eğitimi açısından sessiz film oyunuyla karşılaştırdığımızda hem dil becerilerinin geliştirilmesi, hem aktiflik açısından daha yararlı olduğunu söyleyebiliriz.”

  • Kim Bu Adam?, Ben Kimim? (Sınıfın belirlediği ünlü birini, sınıf dışına çıkardığı öğrenciye yüklemesi ve o öğrencinin sorularla kendisine yüklenen adı bulmaya çalışması) Ayrıca bakılabilir: İpucuna Dayalı Öğretim Teknikleri: Kim? Ne?

konuşma becerisini oyunlarla geliştirmek

 • Meslekler

“Öğrencilere dağıtılan küçük kağıtlara yazılı meslek adlarının, sadece “evet-hayır” seçenekli yanıtlarla sınıfa buldurulmaya çalışılması. “Öğrencilerin soru sorma tekniklerini ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik bu çalışma, tahtaya kalkan öğrenci dramatizasyon yaparak öğrencilerin tahmin etmesi sağlanarak da uygulanabilir.”

 • Pazarlamacı

“Bu oyunda amaç bir öğrencinin hayali bir malı sınıfta diğer öğrencileri ikna ederek satmaya çalışmasıdır. Bu oyunun verimli olması için öğrencilere önceden bildirilip evde hazırlanma fırsatı tanınmalıdır.”

 • Mantıklı Sorulara Mantıksız Sorular

“Ders öncesi öğrencilerin düzeyine uygun üzerinde durulan konulara yönelik 30-40 civarında soru hazırlanır. Öğretmen sınıfta öğrencilerden birine soruları sormaya başlar. Öğrencinin yapması gereken şey ilk soruyu cevaplamamak, daha sonra her soruda bir önceki sorunun cevabını vermektir. Burada amaç aktif dinleme, dikkatli konuşma, belleği kullanma becerilerine yönelik eğitim yapmaktır.”

 • Cümle Tamamlama

“Bu oyunda öğrencilere içinde boşluklar bulunan kalıp birkaç cümle verilir. Öğrenciler bu boşlukları aynı harflerle başlayan kelimelerle doldurmaya çalışır.(…) Bu aktivitede telaffuz ve kelime çalışmasının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.”

 • Atasözlerini Birleştirme (Öğrencilerin kendilerine verilen atasözü parçalarını arkadaşlarındakilerle karşılaştırarak tamamlaması)