Konuşma Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama tekniklerinin birçoğu, hazırlıklı ya da hazırlıksız konuşma etkinlikleri için uygundur. Tekniklerin niteliğine göre, senaryo oluşturma, sorun çözme, hikâyeleştirme, tartışma vb. özellikler, grup içinde hem konuşmayı kolaylaştırır hem özgüveni destekler.

yaratıcı drama teknikleri

konuşma etkinlikleri için yaratıcı drama örnekleri

Sıcak Sandalye (Hot Seating)

Kostüm Hazırlama (“Costuming”)

Yaşam Çemberi (Circle of Life)

Özel Mülkiyet (Private Property)

Uzman Rolü (Mantle of the Expert)

Donuk İmge(Still Images)

Telefon Konuşmaları (Telephone/Radio Conversations)

Düşünce İzleme (Thought Tracking)

vb.

Blogda yaratıcı drama tekniklerine dayalı örneklerin tümü için: Yaratıcı Drama