Açık Oturum ve Panel

Açık oturum ve panel gibi birden çok konuşmacının katıldığı tartışma ortamlarında, bir konu, belirli bir düzen içinde, bir başkanın yönetiminde değişik yönleriyle tartışılır.

Bu tür tartışmaları yöneten başkan/ moderatör; açışta konuşmacıları tanıtmak, sorunu ortaya koymak, arada konuşmacıların söylediklerinde ana noktaların altını çizmek, tartışma sonunda tüm söylenenleri toparlamak ve konuşmalar tamamlandığında dinleyicilere söz vermekle yükümlüdür.

açık oturum ve panel

açık oturum ve panel

Açık oturum ve panelin farkı nedir?

Dinleyici topluluğu önünde, bir yönetici/ moderatör tarafından akışı yönetilen ve bir grup konuşmacının bir konuyu farklı boyutlarıyla değerlendirmesine dayanan tartışma türleri arasında özellikle panel ve açık oturum kolaylıkla karıştırılabilmektedir. Her ikisinde de tartışma, bir başkan tarafından yönetilir ve konuşmacı sayısı 4-6’yı geçmez. Her ikisi de bir dinleyici topluluğu önünde gerçekleşir.

Panel, öğretim tekniği olarak nasıl uygulanır?

Panel, bir konunun ayrıntılı olarak değişik yönleriyle tartışılmasına dayanır. Dolayısıyla, konuşmacıların alanda yetkin, usta veya uzman olması beklenir. Her konuşmacı, konuyu bir yönüyle değerlendirir.

Örnek: Ankara’nın başkent olma özelliklerine ilişkin bir tartışma
1.konuşmacı-Başkentlerin genel özellikleri
2.konuşmacı-Ankara’nın başkent olarak seçilme nedenleri
3.konuşmacı-Ankara’nın başkent özelliklerini ne ölçüde taşıdığı vb.

Açık oturum öğretim tekniği olarak nasıl uygulanır?

Açık oturumun panelden ayrılan yönü, konuşmacıların konuyu birkaç turda ve değinmek istedikleri yönleriyle tartışabilmeleridir. Televizyonlarda yaygın tartışma programları örnek gösterilebilir.

Örnek: Ankara’nın başkent olma özelliklerine ilişkin bir tartışma
1.tur- bütün konuşmacılar-Başkentlerin genel özellikleri
2.tur-bütün konuşmacılar-Ankara’nın başkent olarak seçilme nedenleri
3.tur-bütün konuşmacılar-Ankara’nın başkent özelliklerini ne ölçüde taşıdığı vb.