Rol Oynama, Küçük Grupla Yapılan Doğaçlama

öğretim yöntem ve teknikleri

“Küçük grupla yapılan doğaçlama – rol oynama” drama tekniği (small-group play-making), adı üstünde, küçük grupların kendi içindeki rol paylaşımı ve iş birliğiyle yürüttükleri etkinliklere dayanır. Eğitmen görevi verir ancak liderlik etmez.

küçük grupla yapılan doğaçlama, rol oynama

“Küçük grupla yapılan doğaçlama – rol oynama” drama tekniği nasıl uygulanır?


“Yaratıcı drama eğitmeninin belirleyeceği küçük gruplar kendileri tarafından seçilen ya da kendilerine verilen bir konu (tema) çerçevesinde hazırlık yaparlar ve konunun nasıl bir canlandırma sürecine getirileceğini beraberce belirlerler. Bu yaklaşımda konunun çatışma gerilim (dramatik an) noktalarının belirlenmesi ya da bu anların çözümü için toplu olarak düşünüp ortak karar verilmesi ve daha sonra sunulması söz konusudur.
 
Canlandırma öncesinde kimin hangi rol ya da rolleri üstleneceği, hangi araç-gereçleri kullanacağı, canlandırma mekânının neresi olacağı, mekânda ne tür araç-gerecin bulunacağı, canlandırmanın nasıl başlayacağı, nasıl gelişeceği ve nasıl sonlandırılacağına ortak kararlar verilir,” (Ömer Adıgüzel, “Eğitimde Yaratıcı Drama“)