Küçük Prens’le “Teori Kurma” Oyunu

Aşağıda, Küçük Prens’ten seçilen metinlerle, yaratıcı drama tekniği “teori kurma” uygulanmasına ilişkin bir örnek yer almaktadır. Küçük Prens’in küçük prensi çölün ortasında karşılaştığı pilota günler içinde kendi hikâyesini anlatırken, sorduğu sorular ve istediği resimler aracılığıyla da çocuklara özgü kendi dünyasıyla büyüklere özgü dünyanın ne kadar farklı olduğunu anlar.

 okuma etkinlikleribir küçüğün gözünden büyükler…


Küçük Prens’ten seçilen metin parçaları, küçüklerin gözünden büyüklerin tutumlarını yansıtmaktadır. Kitabın değerlendirilmesi öncesinde gruplar, bu bölümlerin genelinin büyüklere ilişkin nasıl bir bakış açısını ortaya koyduğunu kendi içlerinde tartışarak belirleyebilir ve yukarıdaki açıklama doğrultusunda etkinliği gerçekleştirebilirler.