Mülâkat İçin Kurmaca Bir Karakter Seçme

Okuduğu kurmaca bir metnin kişilerinin özelliklerini ve farklı olaylar karşısındaki tutumlarını kavramış bir öğrenci, bu özellikleri ortaya çıkaracak düzeyde sorular hazırlayabilir; eser kişisinin davranışlarını ve olaylar karşısındaki tavırlarını gözden geçirmesini, hatta yüzleşmesini sağlamak üzere değerlendirme niteliği taşıyan sorular sorabilir. Mülâkat da buna uygun tekniklerden biri olarak kullanılabilir. 

okuma

mülâkat yapma


mülâkatİntibah (Namık Kemal) romanının baş kişisi Ali Bey’in Mahpeyker’le karşılaştıktan sonraki davranışlarının nedenlerini öğrenmek için Ali Bey’e yöneltilecek sorular önden hazırlanabilir ve sorulabilir.

  • Hayatınızı anlatan kitap kapağı için seçilen genç kız figürü, hayatınıza giren genç kadınlardan hangisini temsil etmektedir? Niçin?
  • Mahpeyker’le tanıştığınız ilk günden itibaren sizi ona çeken ve mantığınızı geri planda bıraktıran tek etken aşık olmanız mıdır?
  • Olaylar karşısındaki sormayan, araştırmayan yalnızca o an hissetikleriyle davranan biri olmanız, Mahpeyker’in kötücül yanlarını görmemenize, Dilâşup’la ilgili söylentilere de kolayca kanarak onun iyi yanlarını hiçe saymanıza yol açtı. Sürekli aynı hatalara düşmenizi ne ile açıklarsınız?
  • Namık Kemal, sizin özelliklerinizdeki bir karakter üzerinden okuru ne üzerinde düşünmeye yöneltmiştir?
Etkinlik önerileri:
  • Kurmaca bir eser okuma veya okunmuş bir eser için uygulama (Okunmuş olması gereken bir roman, okutulan veya izlenmesi istenen bir tiyatro metni veya farklı öyküler vb.verilebilir.)
  • İlgili eser kahramanlarından birine yöneltilecek 10 mülâkât sorusu yazılabilir.
  • (İstenirse) soruları, ilgili eser kahramanını canlandıracak öğrenciye sorma (konuşma) (Bu aşama uygulanacaksa, öğrenci çiftleri de oluşturulabilir ve görev paylaşımı yapılabilir.)